เทศบาลตำบลยางตลาด call ข้อมูลการติดต่อเทศบาล

เทศบาลตำบล
ยางตลาด
อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
folder แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
insert_drive_file แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม (กองช่าง) poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 140
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 (กองการศึกษา) poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 153
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564 (กองการศึกษา) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 141
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563(กองการศึกษา) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 157
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563(กองการศึกษา) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 159
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563(กองการศึกษา) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 160
insert_drive_file แบบสรุปผลก่ารดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม (กองช่าง) poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 171
photo แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน (กองช่าง) poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 161
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 171
photo สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน ๒๕๖๐ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 131
insert_drive_file สรุปแบบ สขร. ปีงบประมาณ 2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 135
insert_drive_file แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 134
insert_drive_file สรุปแบบ สขร ปี 2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 137
description สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใน ปีงบประมาณ 2557 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2557 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 138
description สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2556 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 137
21 - 35 (ทั้งหมด 35 รายการ) 1 2