messager
 
เทศบาลตำบลยางตลาด call ข้อมูลการติดต่อเทศบาล

เทศบาลตำบล
ยางตลาด
อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
folder แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน พ.ศ.2564 (กองช่าง) poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 180
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม (กองช่าง) poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 165
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 (กองการศึกษา) poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 188
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564 (กองการศึกษา) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 176
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563(กองการศึกษา) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 166
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563(กองการศึกษา) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 195
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563(กองการศึกษา) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 194
แบบสรุปผลก่ารดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม (กองช่าง) poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 184
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน (กองช่าง) poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 194
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 203
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน ๒๕๖๐ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 147
สรุปแบบ สขร. ปีงบประมาณ 2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 162
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 154
สรุปแบบ สขร ปี 2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 167
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใน ปีงบประมาณ 2557 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2557 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 154
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2556 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 156
21 - 36 (ทั้งหมด 36 รายการ) 1 2