messager
 
เทศบาลตำบลยางตลาด call ข้อมูลการติดต่อเทศบาล

เทศบาลตำบล
ยางตลาด
อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
folder ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 12
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : 22
ประมาลจริยธรรมส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : 29
ประมาลจริยธรรม poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : 32
ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภา poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : 86
ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : 39
ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : 42
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : 18
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : 19
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : 29
1 - 10 (ทั้งหมด 10 รายการ) 1