เทศบาลตำบลยางตลาด call ข้อมูลการติดต่อเทศบาล

เทศบาลตำบล
ยางตลาด
อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลยางตลาด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล วันที่ 4 พฟษภาคม 2565 และของทุกปี
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลยางตลาด เรื่อง การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลยางตลาด เรื่อง การรับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลยางตลาด ประจำปีการศึกษา ๑/๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลยางตลาด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33
insert_drive_file ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลยางตลาด เรื่อง การรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38
insert_drive_file ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(eit)เข้าตอบแบบประเมินผลการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในระบบ lTAS ของสำนักงาน ปปช. poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลยางตลาด เรื่อง การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44
insert_drive_file รายงานผลโครงการปลูกพืชผักกินเองปลอดภัยไร้สารพิษเศรษฐกิจพอเพียง poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32
insert_drive_file การป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร(ASF) รวมทั้งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากกรณีที่เนื้อสุกรชำแหละมีราคาสูง poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36
insert_drive_file การกับกำดูแลมาตราการเกี่ยวกับสินค้าสุกร เนื้อสุกร ตามประกาศคณะกรรมการกลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลยางตลาด เรื่อง ประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2564 ของเทศบาลตำบลยางตลาด poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลยางตลาด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 74
insert_drive_file เรื่อง การมอบอำนาจให้ปลัดเทศบาล/รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลยางตลาด poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 66
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลยางตลาดที่ 12/2565 เรื่อง การมอบอำนาจให้ปลัดเทศบาล/รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลยางตลาด poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 72
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลยางตลาด เรื่อง ประกวดราคาเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลยางตลาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 75
insert_drive_file ประกาศบัญชีผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกแกิด ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 66
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 85
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลยางตลาด เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาลจากประเภททั่วไปเป็นประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 71
1 - 20 (ทั้งหมด 106 รายการ) 1 2 3 4 5 6