เทศบาลตำบลยางตลาด call ข้อมูลการติดต่อเทศบาล

เทศบาลตำบล
ยางตลาด
อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักงานเทศบาลตำบลยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ หมายเลขโทรศัพท์ 043-891-621 Fax 043-891-082 รับแจ้งเหตุตลอด 24 ชั่วโมง 043-891-199

บริการข้อมูล
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เทศบาลตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
เผยแพร่วันที่ : 3 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลยางตลาด เรื่อง ขอให้ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลยางตลาด เรื่อง การจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2565
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลยางตลาด เรื่อง ประกวดราคาเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลยางตลาด จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16 |
insert_drive_file แนบท้ายประกาศเทศบาลตำบลยางตลาด ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9 |
insert_drive_file ใบสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลยางตลาด เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11 |
insert_drive_file เทศบัญญัติเทศบาลตำบลยางตลาด เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลยางตลาด เรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32 |
insert_drive_file ระเบียบเทศบาลตำบลยางตลาด ว่าด้วยตลาดสดเทศบาลตำบลยางตลาด พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31 |
insert_drive_file ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62 |
insert_drive_file (ร่าง) ระเบียบเทศบาลตำบลยางตลาด ว่าด้วยตลาดสดเทศบาลตำบลยางตลาด พ.ศ.………. poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41 |
insert_drive_file การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ (ร่าง) เทศบัญญัติเทศบาลตำบลยางตลาด เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. ........ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลยางตลาด เรื่อง การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 107 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลยางตลาด เรื่อง ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ฯ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลยางตลาด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 73 |
insert_drive_file ส่งรายงานการแปรญัติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43 |
insert_drive_file ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลยางตลาด เรื่อง กำหนดสถานที่รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (เพิ่มเติม) poll
เผยแพร่วันที่ : 16 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 591 |
insert_drive_file ประกาศยกเลิกการขายทอดตลาด ครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่งเสื่อมสภาพ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 101 |
insert_drive_file ประกาศการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 221 |
1 - 20 (ทั้งหมด 82 รายการ) 1 2 3 4 5
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายชัยเวศ เกษรรัตน์
นายกเทศมนตรีตำบลยางตลาด
โทร : 094-2940946
นายชัยเวศ เกษรรัตน์
นายกเทศมนตรีตำบลยางตลาด
โทร : 094-2940946
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
เทศบาลตำบลยางตลาด
E-mail
สารบัญอิเล็กทรอนิกส์

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 327