เทศบาลตำบลยางตลาด call ข้อมูลการติดต่อเทศบาล

เทศบาลตำบล
ยางตลาด
อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลยางตลาด เรื่อง การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลยางตลาด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ ๑๓)
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ ๑๒) poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลยางตลาด เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ของเทศบาลตำบลยางตลาด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลยางตลาด เรื่อง การรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38
insert_drive_file ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลยางตลาด (กรณีแทนตำแหน่งว่าง) poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
find_in_page ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง"สุจริต โปร่งใส จังหวัดกาฬสินธุ์ใสสะอาด ๒๕๖๗"และ "งดรับ งดให้ ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (NO Gift Policy) poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file การประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๖ ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2566 ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลยางตลาด เรื่อง อัตราค่าเช่าสถานที่ เทศบาลตำบลยางตลาด พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file ประกาศกำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราวตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.๒๕๕๘ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file การให้บริการงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ ๒๕๖๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35
photo ประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวังและผลกระทบต่อสุขภาพจากโรคติดเชื้อไวรัสซิกา poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลยางตลาด เรื่อง การจัดงานประเพณีลอยกระทง poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลยางตลาด เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื่อเพลิง และปริมาณเขื้อเพลินที่ใช้ในรถส่วนกลางเทศบาลตำบลยางตลาด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอประชาสัมพันธ์กำหนดการวันเอดส์โลก ระหว่างวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน - ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ ณ อาคารรัตนวิทยาพัฒน์ ชั้น M โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลยางตลาด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2566 | โดย : วัชรพงษ์ | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานผู้บริหาร poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลยางตลาด เรื่องประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลยางตลาด เรื่อง การควบคุมตลาด พ.ศ.๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
1 - 20 (ทั้งหมด 193 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10