เทศบาลตำบลยางตลาด call ข้อมูลการติดต่อเทศบาล

เทศบาลตำบล
ยางตลาด
อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักงานเทศบาลตำบลยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ หมายเลขโทรศัพท์ 043-891-621 Fax 043-891-082 รับแจ้งเหตุตลอด 24 ชั่วโมง 043-891-199

บริการข้อมูล
account_box สมาชิกสภา เขต 2
นายสุรชาติ ดลอารมย์
ประธานสภาเทศบาล
โทร : 085-7488494
นายสุรชาติ ดลอารมย์
ประธานสภาเทศบาล
โทร : 085-7488494
นายสำราญ ภูอ่าว
รองประธานสภาเทศบาล
โทร : 084-3492955
นายสำราญ ภูอ่าว
รองประธานสภาเทศบาล
โทร : 084-3492955
นายขวัญใจ ภูกาสอน
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 092-1474993
นายขวัญใจ ภูกาสอน
สมาชิกสภาเทศบาล

โทร : 092-1474993
นายนพพร ดีจันดา
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 080-0670765
นายนพพร ดีจันดา
สมาชิกสภาเทศบาล

โทร : 080-0670765
นายทองสุข ภูเด่นใจ
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 093-5541355
นายทองสุข ภูเด่นใจ
สมาชิกสภาเทศบาล

โทร : 093-5541355
นายบุญเหลือ ภูพิพัฒน์
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 086-2344294
นายบุญเหลือ ภูพิพัฒน์
สมาชิกสภาเทศบาล

โทร : 086-2344294
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายชัยเวศ เกษรรัตน์
นายกเทศมนตรีตำบลยางตลาด
โทร : 094-2940946
นายชัยเวศ เกษรรัตน์
นายกเทศมนตรีตำบลยางตลาด
โทร : 094-2940946
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
เทศบาลตำบลยางตลาด
E-mail
สารบัญอิเล็กทรอนิกส์

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 352