เทศบาลตำบลยางตลาด call ข้อมูลการติดต่อเทศบาล

เทศบาลตำบล
ยางตลาด
อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักงานเทศบาลตำบลยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ หมายเลขโทรศัพท์ 043-891-621 Fax 043-891-082 รับแจ้งเหตุตลอด 24 ชั่วโมง 043-891-199

บริการข้อมูล
account_box กองสวัสดิการและสังคม
นายเจตดนัย แก้วไวยุฒ
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
นายเจตดนัย แก้วไวยุฒ
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
พ.จ.อ.ภัทธร จารุตันติ์
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
พ.จ.อ.ภัทธร จารุตันติ์
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นางสาววันเพ็ญ สุโพธิ์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางสาววันเพ็ญ สุโพธิ์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นายพีร์นิธิ วินาเสน
เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นายพีร์นิธิ วินาเสน
เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นางธิดารัตน์ ภูสอดเงิน
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางธิดารัตน์ ภูสอดเงิน
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวนุศรา ธัญทะพิพงศ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวนุศรา ธัญทะพิพงศ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายปริญญา คงแสนคำ
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นายปริญญา คงแสนคำ
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นางมนีรัตน์ สมัตถะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นางมนีรัตน์ สมัตถะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายชัยเวศ เกษรรัตน์
นายกเทศมนตรีตำบลยางตลาด
โทร : 094-2940946
นายชัยเวศ เกษรรัตน์
นายกเทศมนตรีตำบลยางตลาด
โทร : 094-2940946
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
เทศบาลตำบลยางตลาด
E-mail
สารบัญอิเล็กทรอนิกส์

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 317