เทศบาลตำบลยางตลาด call ข้อมูลการติดต่อเทศบาล

เทศบาลตำบล
ยางตลาด
อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักงานเทศบาลตำบลยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ หมายเลขโทรศัพท์ 043-891-621 Fax 043-891-082 รับแจ้งเหตุตลอด 24 ชั่วโมง 043-891-199

บริการข้อมูล
account_box กองช่าง
นายชัชวาลย์ ประนัดทา
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายชัชวาลย์ ประนัดทา
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายสุริยา ภูจีวร
วิศวกรโยธาชำนาญการ
นายสุริยา ภูจีวร
วิศวกรโยธาชำนาญการ
นางวชิรญาณ์ ภูสายเมือง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางวชิรญาณ์ ภูสายเมือง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายแดง ภูนาคพันธ์
คนสวน
นายแดง ภูนาคพันธ์
คนสวน
นายอดุลย์ ชัยนาม
นักการภารโรง
นายอดุลย์ ชัยนาม
นักการภารโรง
นายเสถียร อำไพ
พนักงานขับรถ
นายเสถียร อำไพ
พนักงานขับรถ
นายมนัสพงษ์ กุลทลทัศน์
พนักงานขับรถ
นายมนัสพงษ์ กุลทลทัศน์
พนักงานขับรถ
นายทินกร อาจเจริญ
พนักงานขับรถยนต์
นายทินกร อาจเจริญ
พนักงานขับรถยนต์
นางสาววิมลพร ดลรัตน์
ผู้ช่วยวิศวกรโยธา
นางสาววิมลพร ดลรัตน์
ผู้ช่วยวิศวกรโยธา
นางสาวปัชรียา อาทิตย์ตั้ง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวปัชรียา อาทิตย์ตั้ง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายชัยเวศ เกษรรัตน์
นายกเทศมนตรีตำบลยางตลาด
โทร : 094-2940946
นายชัยเวศ เกษรรัตน์
นายกเทศมนตรีตำบลยางตลาด
โทร : 094-2940946
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
เทศบาลตำบลยางตลาด
E-mail
สารบัญอิเล็กทรอนิกส์

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 389