เทศบาลตำบลยางตลาด call ข้อมูลการติดต่อเทศบาล

เทศบาลตำบล
ยางตลาด
อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักงานเทศบาลตำบลยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ หมายเลขโทรศัพท์ 043-891-621 Fax 043-891-082 รับแจ้งเหตุตลอด 24 ชั่วโมง 043-891-199

บริการข้อมูล
account_box คณะผู้บริหาร
นายชัยเวศ เกษรรัตน์
นายกเทศมนตรีตำบลยางตลาด
โทร : 094-2940946
นายชัยเวศ เกษรรัตน์
นายกเทศมนตรีตำบลยางตลาด
โทร : 094-2940946
นายแดนไทย โคตรยอด
รองนายกเทศมนตรี ตำบลยางตลาด
โทร : 087-9534116
นายแดนไทย โคตรยอด
รองนายกเทศมนตรี ตำบลยางตลาด
โทร : 087-9534116
นายสุรชัย บัณฑิต
รองนายกเทศมนตรี ตำบลยางตลาด
โทร : 092-9326458
นายสุรชัย บัณฑิต
รองนายกเทศมนตรี ตำบลยางตลาด
โทร : 092-9326458
นายบุญฤทธิ์ อ่อนพรรณา
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ตำบลยางตลาด
โทร : 089-2797254
นายบุญฤทธิ์ อ่อนพรรณา
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ตำบลยางตลาด
โทร : 089-2797254
นายอรรถวัฒน์ มณีพันธ์ุ
เลขานุการ นายกเทศมนตรีตำบลยางตลาด
โทร : 063-7184999
นายอรรถวัฒน์ มณีพันธ์ุ
เลขานุการ นายกเทศมนตรีตำบลยางตลาด
โทร : 063-7184999
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายชัยเวศ เกษรรัตน์
นายกเทศมนตรีตำบลยางตลาด
โทร : 094-2940946
นายชัยเวศ เกษรรัตน์
นายกเทศมนตรีตำบลยางตลาด
โทร : 094-2940946
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
เทศบาลตำบลยางตลาด
E-mail
สารบัญอิเล็กทรอนิกส์

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 419