เทศบาลตำบลยางตลาด call ข้อมูลการติดต่อเทศบาล

เทศบาลตำบล
ยางตลาด
อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
กองสาธารณสุขฯ ร่วมกับ งานป้องกันฯ ดำเนินกิจกรรมล้างทำความสะอาดบริเวณอาคารตลาดสด และรางระบายน้ำเพื่อความสะอาดปลอดภัยแก่ผู้มาใช้บริการ
ผู้โพส : admin