เทศบาลตำบลยางตลาด call ข้อมูลการติดต่อเทศบาล

เทศบาลตำบล
ยางตลาด
อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดประชุม ประธานอสม.พร้อมด้วย ตัวแทน เพื่อขับเคลื่อนโครงการตามแนวทางพระราชดำริ ปี ๒๕๖๕ และติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ในชุมชนเพื่อให้การช่วยเหลือและให้คำแนะนำวิธีการรักษา
ผู้โพส : admin