ชื่อเรื่อง :

ชื่อไฟล์ : แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่โครงการแข่งขันฟุตซอล file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่โครงการแข่งขันฟุตซอล ../add_file/แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่โครงการแข่งขันฟุตซอล
ชื่อไฟล์ : ตัวอย่างเอกสาร online file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตัวอย่างเอกสาร online ../add_file/ตัวอย่างเอกสาร online
ชื่อไฟล์ : ตัวอย่างเอกสาร online file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตัวอย่างเอกสาร online ../add_file/ตัวอย่างเอกสาร online
ชื่อไฟล์ : ข้อมูลระบบ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ข้อมูลระบบ ../add_file/ข้อมูลระบบ
ชื่อไฟล์ : บทความใหม่ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: บทความใหม่ ../add_file/บทความใหม่
ชื่อไฟล์ : ตัวอย่างเอกสาร online file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตัวอย่างเอกสาร online ../add_file/ตัวอย่างเอกสาร online
ชื่อไฟล์ : {$Duration:1200,$Opacity:2} file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: {$Duration:1200,$Opacity:2} ../add_file/{$Duration:1200,$Opacity:2}
ชื่อไฟล์ : FM5StIFSun31114.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ :

รอปรับปรุง ใหม่

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

รอปรับปรุง ใหม่

../add_file/

รอปรับปรุง ใหม่


ชื่อไฟล์ :

รอปรับปรุง

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

รอปรับปรุง

../add_file/

รอปรับปรุง


ชื่อไฟล์ : " class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ :

 

 

" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์:

 

../add_file/

 


ชื่อไฟล์ :

สถานที่ท่องเที่ยว2234dsfasf

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

สถานที่ท่องเที่ยว2234dsfasf

../add_file/

สถานที่ท่องเที่ยว2234dsfasf


ชื่อไฟล์ : ทดสอบ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ทดสอบ ../add_file/ทดสอบ
ชื่อไฟล์ :

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

ไม่ว่าท่านจะเคยได้ยินอะไรเกี่ยวกับการจัดทำเว็บไซต์...

เราพร้อมที่จะพัฒนาให้ระบบทำงานได้ดี และรวดเร็วง่ายสำหรับทุกคน

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

ไม่ว่าท่านจะเคยได้ยินอะไรเกี่ยวกับการจัดทำเว็บไซต์...

เราพร้อมที่จะพัฒนาให้ระบบทำงานได้ดี และรวดเร็วง่ายสำหรับทุกคน

../add_file/

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

ไม่ว่าท่านจะเคยได้ยินอะไรเกี่ยวกับการจัดทำเว็บไซต์...

เราพร้อมที่จะพัฒนาให้ระบบทำงานได้ดี และรวดเร็วง่ายสำหรับทุกคน


ชื่อไฟล์ :
" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:
../add_file/

ชื่อไฟล์ : คำถาม : ตอบ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: คำถาม : ตอบ : ../add_file/คำถาม : ตอบ :
ชื่อไฟล์ :

การพัฒนาระบบของเรา

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

การพัฒนาระบบของเรา

../add_file/

การพัฒนาระบบของเรา


ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุงข้อมูล... file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุงข้อมูล... ../add_file/ รอปรับปรุงข้อมูล...
ชื่อไฟล์ : อีเมลล์ : เบอร์โทร : การดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคล - การวางแผนกำลังคน พิจารณาจัดระเบียบงานและโครงสร้าง การแบ่งส่วนราชการของ อบต. การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง การควบคุณมการใช้อัตรากำลังของพนักงานส่วนตำบล - การสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง การเลื่อนตำแหน่ง การประเมินบุคคลและผลงาน การโอน ย้าย การออกจากราชการ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน - การดำเนินการด้านทะเบียนประวัติและบำเหน็จบำนาญ การลาประเภทต่าง ๆ การขอพระราชทานเครื่องราชฯ การออกหนังสือสำคัญ และหนังสือรับรองเพื่อสิทธิต่างๆ การขอบำเหน็จบำนาญ เงินทำขวัญ เงินช่วยเหลือ - การจัดทำแผนกลยุทธของ อบต. และแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ การตรวจสอบสืบสวนหาข้อเท็จจริง ร้องเรียน แจ้งเบาะแส ดำเนินการทางวินัยพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับอุทธรณ์ การวางแผนเสริมสร้างและปรับปรุงระบบงานวินัย การรักาาวินัยและจรรยาของพนักงานส่วนตำบลให้สดอคล้องกับประกาศคุณะรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชนองค์กร - การดำเนินการด้านการฝึกอบรม file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: อีเมลล์ : เบอร์โทร : การดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคล - การวางแผนกำลังคน พิจารณาจัดระเบียบงานและโครงสร้าง การแบ่งส่วนราชการของ อบต. การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง การควบคุณมการใช้อัตรากำลังของพนักงานส่วนตำบล - การสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง การเลื่อนตำแหน่ง การประเมินบุคคลและผลงาน การโอน ย้าย การออกจากราชการ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน - การดำเนินการด้านทะเบียนประวัติและบำเหน็จบำนาญ การลาประเภทต่าง ๆ การขอพระราชทานเครื่องราชฯ การออกหนังสือสำคัญ และหนังสือรับรองเพื่อสิทธิต่างๆ การขอบำเหน็จบำนาญ เงินทำขวัญ เงินช่วยเหลือ - การจัดทำแผนกลยุทธของ อบต. และแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ การตรวจสอบสืบสวนหาข้อเท็จจริง ร้องเรียน แจ้งเบาะแส ดำเนินการทางวินัยพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับอุทธรณ์ การวางแผนเสริมสร้างและปรับปรุงระบบงานวินัย การรักาาวินัยและจรรยาของพนักงานส่วนตำบลให้สดอคล้องกับประกาศคุณะรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชนองค์กร - การดำเนินการด้านการฝึกอบรม ../add_file/อีเมลล์ : เบอร์โทร : การดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคล - การวางแผนกำลังคน พิจารณาจัดระเบียบงานและโครงสร้าง การแบ่งส่วนราชการของ อบต. การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง การควบคุณมการใช้อัตรากำลังของพนักงานส่วนตำบล - การสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง การเลื่อนตำแหน่ง การประเมินบุคคลและผลงาน การโอน ย้าย การออกจากราชการ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน - การดำเนินการด้านทะเบียนประวัติและบำเหน็จบำนาญ การลาประเภทต่าง ๆ การขอพระราชทานเครื่องราชฯ การออกหนังสือสำคัญ และหนังสือรับรองเพื่อสิทธิต่างๆ การขอบำเหน็จบำนาญ เงินทำขวัญ เงินช่วยเหลือ - การจัดทำแผนกลยุทธของ อบต. และแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ การตรวจสอบสืบสวนหาข้อเท็จจริง ร้องเรียน แจ้งเบาะแส ดำเนินการทางวินัยพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับอุทธรณ์ การวางแผนเสริมสร้างและปรับปรุงระบบงานวินัย การรักาาวินัยและจรรยาของพนักงานส่วนตำบลให้สดอคล้องกับประกาศคุณะรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชนองค์กร - การดำเนินการด้านการฝึกอบรม
ชื่อไฟล์ : k0GtKLpTue105045.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : w3-animate-fading file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: w3-animate-fading ../add_file/w3-animate-fading
ชื่อไฟล์ : IvPnMTkWed110048.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : CCQn0sTWed110625.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : xZx6I6tWed110849.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : วิดีโอสอนการใช้งาน ระบบจาก youtube คลิกที่นี่เพื่อดูวิดีโอ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วิดีโอสอนการใช้งาน ระบบจาก youtube คลิกที่นี่เพื่อดูวิดีโอ ../add_file/วิดีโอสอนการใช้งาน ระบบจาก youtube คลิกที่นี่เพื่อดูวิดีโอ
ชื่อไฟล์ : Owj3hVRTue13804.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : YFDeywTWed81239.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : gyeHZ9AWed81654.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : v6aSrdXMon41145.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : tL0mck0Wed23209.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : lWfn6LVThu25609.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : นายเกรียงไกร ภูมิเหล่าแจ้ง นายกเทศมนตรีตาบลยางตลาด วันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลยางตลาด เวลา ๑๐.๐๐ น. เรียน ประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลตาบลยางตลาด ตลอดจนพ่อแม่พี่น้องชาวยางตลาด ที่เคารพทุกท่าน ตามที่ เทศบาลตาบลยางตลาดจัดให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตาบลยางตลาด เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๖ และกระผม นายเกรียงไกร ภูมิเหล่าแจ้ง ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนในเขตเทศบาลตาบลยางตลาด อีกวาระหนึ่งให้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตาบลยางตลาดเป็นสมัยที่สองติดต่อกัน โดยคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งแล้วเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ซึ่งกระผมพร้อมจะปฏิบัติหน้าที่บริหารงานเทศบาลตาบลยางตลาด ภายใต้กรอบของกฎหมาย ข้อบังคับ เทศบัญญัติ นโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดกาฬสินธุ์ และอาเภอยางตลาด อย่างเต็มความรู้ ความสามารถด้วยความเสียสละ ยึดหลักความถูกต้องของระเบียบ กฎหมาย โดยคานึงถึงหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส สุจริต เป็นธรรม และตรวจสอบได้ เพื่อให้การบริหารของเทศบาลตาบลยางตลาด เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง(ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๔๘ ทศ วรรคแรกกาหนดว่า “ก่อนนายกเทศมนตรีเข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภาเทศบาลเรียกประชุมสภาเทศบาล เพื่อให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล โดยไม่มีการลงมติ ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี” บัดนี้ กระผมได้กาหนดนโยบายในการบริหารงานเทศบาลตาบลยางตลาด โดยยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ยึดประชาชนเป็นหลักสาคัญภายใต้ความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และขอนาเรียนต่อสภาเทศบาลอันทรงเกียรติได้กรุณาทราบถึงเจตนารมณ์ และนโยบายของกระผมที่จักมุ่งมั่นเน้นการพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญ พร้อมการบริการประชาชนของเทศบาลตาบลยางตลาดให้เจริญในทุก ๆ ด้านอย่างสมดุล ให้เทศบาลตาบลยางตลาดเป็นเทศบาลเมืองน่าอยู่ เมืองคนดี เมืองมีความสุข เพื่อสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนให้มีความมั่นคง ปลอดภัย ความเป็นอยู่ที่ดี และมีความสุข กระผมจึงได้กาหนดนโยบายในการบริหารงานเทศบาลตาบลยางตลาด ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ ยุทธศาสตร์การ พัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมน้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและหลักธรรมาภิบาลมาใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานเทศบาลตาบลยางตลาด ท่านประธานสภาเทศบาล และท่านสมาชิกสภาเทศบาลตาบลยางตลาดผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมขออนุญาตแถลงนโยบายในการบริหารงานเทศบาลตาบลยางตลาด ดังนี้ ๑. นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน “เพื่อเพิ่มความสะดวก ปลอดภัย ได้มาตรฐาน เอื้อต่อการดารงชีพของประชาชน พร้อมรองรับการเจริญเติบโตของเมือง” ๑.๑ ก่อสร้างระบบประปาดื่มได้ ๑ ชุมชน ๑ โรงกรอง เพื่อให้ประชาชนได้ดื่มน้าสะอาดถูกสุขอนามัย ปราศจากเชื้อโรคให้ครอบคลุมทุกชุมชน ๑.๒ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บารุงรักษาทางบก ทางน้า และทางระบายน้า ให้ได้มาตรฐานครอบคลุมทุกชุมชม ๑.๓ ปรับปรุงสาธารณูปโภค เช่น ถนน ไฟฟูา ประปา ร่องระบายน้าปูองกันน้าท่วม ๑.๔ ปรับปรุงภูมิทัศน์ สวนสาธารณะ และถนนสายหลัก ให้เป็นเมืองน่าอยู่ เมืองสวยงาม อย่างมีอัตลักษณ์ ๑.๕ ขยายการให้บริการไฟฟูา ประปา สาธารณะ ให้ทั่วถึงทั้งเขตเทศบาลตาบลยางตลาด ๑.๖ ควบคุมการขยายตัวของตัวเมือง ให้สอดคล้องกับผังเมืองรวมและเป็นไปตาม ข้อบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๑.๗ พัฒนาระบบปูองกันน้าท่วมให้ได้มาตรฐาน ๒. นโยบายด้านเศรษฐกิจ “เพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน จะส่งเสริมเศรษฐกิจระดับชุมชนให้เข้มแข็ง โดยยึดแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกฝุายเพื่อการพัฒนาที่สมดุล และยั่งยืนให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้” ๒.๑ จัดงบประมาณให้มีการพัฒนาอาชีพ ส่งเสริมชุมชนพัฒนาตนเองให้เข้มแข็งทางเศรษฐกิจเพื่อให้มีรายได้เสริม ๒.๒ พัฒนาเพื่อยกระดับตลาดสดให้ได้มาตรฐาน “ผู้ขายปลอดโรค ผู้บริโภคปลอดภัย” ตลาดสะอาด สวยงาม น้าไม่ท่วมขัง กาจัดหนู และแมลงสาบ ๒.๓ ส่งเสริมการค้าในตลาด เพื่อเพิ่มจานวนลูกค้า เพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายให้ชุมชน ๒.๔ ส่งเสริมตลาดชุมชน (ถนนคนเดิน) เพื่อเป็นช่องทางการจาหน่ายสินค้าจากครัวเรือน วิสาหกิจชุมชน และธุรกิจขยายย่อม ๒.๕ พัฒนาตลาดสด ร้านอาหารและแผงลอยให้สะอาดปลอดภัยต่อผู้บริโภค สร้างเครือข่ายร้านอาหารส่งเสริมสุขภาพ ๓. นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น “เพื่อก้าวสู่การเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ เตรียมคนให้พร้อมก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน” ๓.๑ ส่งเสริม สนับสนุนการเรียนรู้ อินเตอร์เน็ตชุมชน ขยายเครือข่ายครอบคลุมทุกชุมชน ๓.๒ ส่งเสริม สนับสนุนการเรียนรู้ ด้านภาษาเพื่อเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน(AEC) ๓.๓ ส่งเสริมพระพุทธศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม ทุกชุมชนอย่างเท่าเทียม ๓.๔ ส่งเสริม สนับสนุนการบารุงรักษาศิลปะ โบราณสถาน วัฒนธรรมประเพณี จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมท้องถิ่น ๓.๕ พัฒนา “ศูนย์การเรียนรู้ เพื่อประชาชน” (ศูนย์ ICT) ให้เป็นแหล่งศึกษา ค้นคว้า และแหล่งความรู้ของประชาชน ๓.๖ ส่งเสริมการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการศึกษา ค้นคว้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การเรียนรู้ของนักเรียน เยาวชน และประชาชนทั่วไป ๔. นโยบายด้านสังคม สวัสดิการสังคมสงเคราะห์ และคุณภาพชีวิต “เพื่อความสุขและรอยยิ้มของประชาชน มุ่งเพิ่มศักยภาพด้านสาธารณสุข ความเข้มแข็งของชุมชนความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน สู่การเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน” ๔.๑ จัดให้มีรถ รับ-ส่งนักเรียน นักศึกษา ที่ไปเรียนในตัวจังหวัด และภายในเขตเทศบาลฟรี เพื่อเป็นการสงเคราะห์ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และผู้มีรายได้น้อย พร้อมเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม ตามหลักเกณฑ์ที่ทางราชการกาหนด ๔.๒ ส่งเสริม สนับสนุนบุตรหลานที่เรียนดีแต่ยากจนให้เรียนในระดับปริญญาตรี (โครงการ ๑ ทุน ๑ ชุมชน) ๔.๓ จัดระบบปูองกันความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน “ชุมชนสุขใจ ปลอดภัยตลอดวัน” ด้วยศูนย์เฝูาระวังภัยชุมชนโดย อปพร. และติดตั้งกล้อง CCTV เพิ่มเติมในจุดเสี่ยงทุกชุมชน ๔.๔ เพิ่มขีดความสามารถของศูนย์บริการสาธารณสุขในเขตเทศบาล เน้นบริการเชิงรุกเพื่อส่งเสริมปูองกัน และฟื้นฟูสุขภาพของประชาชนให้อยู่ดี มีสุข ๔.๕ พัฒนาระบบเฝูาระวัง ปูองกันและควบคุมโรคเชิงรุก เพิ่มศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุข เสริมสร้างความรู้ ทักษะ เพื่อเป็นกาลังสาคัญในการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ของรัฐในการดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ การดูแลผู้ปุวยเรื้อรัง และเฝูาระวังโรคระบาดในชุมชน ๔.๖ สร้างความเข้มแข็งของชุมชน ด้านการพัฒนาศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุให้ดียิ่งขึ้น ให้การฟื้นฟูร่างกายและจิตใจ รวมกลุ่มสร้างอาชีพ สร้างความสุข เชิดชู ยกย่อง ผู้สูงอายุ ๔.๗ สนับสนุนและสร้างโอกาสให้กลุ่มผู้ยากไร้ หรือผู้มีรายได้น้อย ผู้พิการและทุพพลภาพ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น สามารถพึ่งพาตนเองได้ ๔.๘ สนับสนุนส่งเสริมเครือข่ายในชุมชน ทั้งเครือข่ายสตรี สภาเด็กและเยาวชน เครือข่ายด้านสุขภาพ เครือข่ายผู้สูงอายุ เกิดการรวมพลังเพื่อสร้างจิตสานึกในการทาประโยชน์ให้กับสังคม ๔.๙ พัฒนาศักยภาพ ทักษะของบุคลากร และเครือข่ายอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือนให้มีความชานาญ และพร้อมให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบเหตุสาธารณภัย ๔.๑๐ จัดทาโครงการสายตรวจชุมชน โดยสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่ฝุายปกครอง ตารวจ และอาสาสมัคร เพื่อดูแลความเรียบร้อยปลอดภัยในชุมชน ๔.๑๑ จัดให้มีศูนย์แจ้งเหตุสาธารณภัยและช่วยเหลือแก่ประชาชน ๒๔ ชั่วโมง เพื่อสอดรับกับโครงการหนึ่งตาบลหนึ่งทีมกู้ชีพกู้ภัย(OTOS) โครงการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินของหน่วยงานท้องถิ่น(EMS) โครงการสายตรวจชุมชน โครงการเมืองปลอดภัย ฯลฯ ๕. นโยบายด้านการบริหารจัดการ“เพื่อพัฒนาองค์กรสู่ธรรมาภิบาล โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง” ๕.๑ สนับสนุนให้มีสภาชุมชน โดยแต่งตั้งคณะที่ปรึกษานายกเทศมนตรีจากตัวแทนทุกชุมชน เพื่อให้สามารถเข้าถึงประชาชนในพื้นที่ได้อย่างใกล้ชิด ให้ประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการคิด การวางแผนพัฒนาเทศบาลตาบลยางตลาด ร่วมกัน โดยผ่านขบวนการ เวที “ร่วมกันคิดและกาหนดทิศทางเทศบาลตาบลยางตลาดในอนาคต”และจัดให้มีเวทีประชาคมเพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเทศบาลของประชาชนอย่างสม่าเสมอ ๕.๒ พัฒนาเทศบาลตาบลยางตลาดให้เป็นเมืองน่าอยู่ เมืองคนดี เมืองมีความสุข โดยใช้หลัก ๕ ส. คือ สะอาด สะดวก สบาย สวยงาม และสดชื่น ๕.๓ พัฒนาและปรับเปลี่ยนทัศนคติ ค่านิยม ประสิทธิภาพ และวิธีการทางานของบุคลากร โดยถือเอาประโยชน์ของประชาชนเป็นสาคัญ รวมทั้งจิตใจที่มั่นคง มุ่งมั่น เสียสละ ทุ่มเทสติปัญญาเพื่อสร้างผลงานร่วมกันด้วยความรัก ความสามัคคี ๕.๔ ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับกิจการงานของเทศบาล รวมถึง ความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องการเมือง การปกครอง ในระบอบประชาธิปไตย ๕.๕ พัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากรเทศบาลให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ สร้างวัฒนธรมองค์กรที่ดี ในเรื่องการบริการประชาชน ในการอุทิศตนให้กับราชการ ในการรักองค์กร และในเรื่องความสามัคคี ๕.๖ พัฒนาองค์กรเทศบาลตาบลยางตลาดเป็นองค์กรธรรมาภิบาล ที่มีหลักการบริหารจัดการที่ดี และเป็นหน่วยงานบริการสังคมที่ดีมีมาตรฐาน ๖. นโยบายด้านกีฬาและนันทนาการ“เพื่อเสริมสร้างสุขภาพ สมรรถภาพที่ดี เกิดความรัก ความสามัคคี ในชุมชน มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางด้านกีฬา” ๖.๑ ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดทุกระดับ สนับสนุน “ลานกีฬาต้านยาเสพติด ๑ ชุมชน ๑ ลานกีฬา” เพื่อส่งเสริมการออกกาลังกายให้สุขภาพแข็งแรง และมุ่งสู่ความเป็นเลิศในกีฬาทุกประเภท ๖.๒ ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการรวมตัวกันเป็นชมรมกีฬาต่าง ๆ ๖.๓ จัดให้มีกิจกรรมนันทนาการต่างๆ ที่ช่วยสร้างสุขภาพร่างกายและจิตใจที่ดีให้แก่ประชาชน โดยจัดให้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สถานที่ออกกาลังกายต่าง ๆ เช่น ฟิตเนส ลานกิจกรรมกลางแจ้ง รวมถึงสถานที่สาหรับเรียนรู้ ฝึกฝนทางด้านศิลปะต่าง ๆ ๖.๔ ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดี ปลูกฝังค่านิยมทีดีด้านกีฬาให้กับเด็ก เยาวชน ประชาชน โดยสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาทุกระดับ สนับสนุนชมรมกีฬา เพื่อพัฒนาด้านกีฬาและพัฒนาร่างกายให้แข็งแรง ประชาชนทุกวัยได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ๖.๕ ส่งเสริมให้เกิดกีฬาชุมชน เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนในชุมชน เกิดความสามัคคีห่างไกลยาเสพติด ๗. นโยบายด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม“เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีพัฒนาสู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน” ๗.๑ จัดหารถดูดสิ่งปฏิกูล(รถดูดส้วม) เพิ่ม เพื่อให้บริการรวดเร็วขึ้น เป็นการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชน “๓๐ บาทรักษาทุกส้วม” ๗.๒ พัฒนาระบบการจัดเก็บขยะมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพ ไม่มีปัญหาขยะตกค้าง รวมถึง สิ่งปฏิกูล น้าเสีย และมลพิษต่าง ๆ ๗.๓ จัดระบบการรักษาความสะอาดของถนนทุกสายในเขตเทศบาล รวมถึงความสะอาดในลาคลองต่าง ๆ ด้วย ๗.๔ ฟื้นฟูและรักษาแหล่งน้าลาคลองให้สะอาด สามารถใช้ประโยชน์ได้ ๗.๕ ส่งเสริม สนับสนุน การมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ๗.๖ ฟื้นฟู และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของท้องถิ่น ๗.๗ สร้างจิตสานึกการมีส่วนร่วมลดภาวะโลกร้อน ลดการใช้พลังงานน้ามัน ไฟฟูา และลดปริมาณขยะมูลฝอย เปลี่ยนขยะมูลฝอยให้เป็นสิ่งมีค่า โดยจัดตั้งกองทุนจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมเทศบาลตาบลยางตลาด ๗.๘ ส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว ปรับปรุงสวนสาธารณะให้สวยงาม เป็นสถานที่พักผ่อน และออกกาลังกายของประชาชน เป็นปอดของเมือง ท่านประธานสภาเทศบาลตาบลยางตลาดที่เคารพ กระผมนายเกรียงไกร ภูมิเหล่าแจ้ง นายกเทศมนตรีตาบลยางตลาด พร้อมคณะ จะมุ่งมั่นและทุ่มเทแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยใช้ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่ผ่านมา เพื่อพัฒนาและปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเทศบาลตาบลยางตลาดให้ดียิ่งขึ้น ตามนโยบายที่แถลงไว้ จะดาเนินการทุกแผนงาน ทุกโครงการ โดยยึดหลัก ความถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในเขตเทศบาลตาบลยางตลาดอย่างแท้จริง จะเอาประชาชนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา จะพัฒนาเทศบาลตาบลยางตลาดให้เป็นเมืองสะอาด สะดวก สบาย สวยงาม และสดชื่น จะมองการณ์ไกลในการพัฒนา จะนาสู่บริการที่ทันสมัย รวดเร็ว พร้อมใส่ใจประชาชน การบริหารงานตามนโยบายที่กระผมได้แถลงมาดังกล่าวจะสาเร็จด้วยดีจาเป็นอย่างยิ่งต้องได้รับความร่วมมือ และสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะผู้บริหารเทศบาล ตลอดจนพนักงานเทศบาล จากท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลตาบลยางตลาด และประชาชนในเขตเทศบาลตาบลยางตลาด เพื่อการแปลงนโยบายดังกล่าวข้างต้นที่อยู่บนพื้นฐานของการนามาปฏิบัติได้จริง ในการพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น และนามาซึ่งประโยชน์สุขของพี่น้องประชนชนในเขตเทศบาลตาบลยางตลาดต่อไป จึงแถลงนโยบายมาเพื่อให้สภาเทศบาลตาบลยางตลาดทราบ ขอขอบคุณครับ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: นายเกรียงไกร ภูมิเหล่าแจ้ง นายกเทศมนตรีตาบลยางตลาด วันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลยางตลาด เวลา ๑๐.๐๐ น. เรียน ประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลตาบลยางตลาด ตลอดจนพ่อแม่พี่น้องชาวยางตลาด ที่เคารพทุกท่าน ตามที่ เทศบาลตาบลยางตลาดจัดให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตาบลยางตลาด เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๖ และกระผม นายเกรียงไกร ภูมิเหล่าแจ้ง ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนในเขตเทศบาลตาบลยางตลาด อีกวาระหนึ่งให้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตาบลยางตลาดเป็นสมัยที่สองติดต่อกัน โดยคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งแล้วเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ซึ่งกระผมพร้อมจะปฏิบัติหน้าที่บริหารงานเทศบาลตาบลยางตลาด ภายใต้กรอบของกฎหมาย ข้อบังคับ เทศบัญญัติ นโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดกาฬสินธุ์ และอาเภอยางตลาด อย่างเต็มความรู้ ความสามารถด้วยความเสียสละ ยึดหลักความถูกต้องของระเบียบ กฎหมาย โดยคานึงถึงหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส สุจริต เป็นธรรม และตรวจสอบได้ เพื่อให้การบริหารของเทศบาลตาบลยางตลาด เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง(ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๔๘ ทศ วรรคแรกกาหนดว่า “ก่อนนายกเทศมนตรีเข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภาเทศบาลเรียกประชุมสภาเทศบาล เพื่อให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล โดยไม่มีการลงมติ ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี” บัดนี้ กระผมได้กาหนดนโยบายในการบริหารงานเทศบาลตาบลยางตลาด โดยยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ยึดประชาชนเป็นหลักสาคัญภายใต้ความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และขอนาเรียนต่อสภาเทศบาลอันทรงเกียรติได้กรุณาทราบถึงเจตนารมณ์ และนโยบายของกระผมที่จักมุ่งมั่นเน้นการพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญ พร้อมการบริการประชาชนของเทศบาลตาบลยางตลาดให้เจริญในทุก ๆ ด้านอย่างสมดุล ให้เทศบาลตาบลยางตลาดเป็นเทศบาลเมืองน่าอยู่ เมืองคนดี เมืองมีความสุข เพื่อสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนให้มีความมั่นคง ปลอดภัย ความเป็นอยู่ที่ดี และมีความสุข กระผมจึงได้กาหนดนโยบายในการบริหารงานเทศบาลตาบลยางตลาด ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ ยุทธศาสตร์การ พัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมน้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและหลักธรรมาภิบาลมาใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานเทศบาลตาบลยางตลาด ท่านประธานสภาเทศบาล และท่านสมาชิกสภาเทศบาลตาบลยางตลาดผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมขออนุญาตแถลงนโยบายในการบริหารงานเทศบาลตาบลยางตลาด ดังนี้ ๑. นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน “เพื่อเพิ่มความสะดวก ปลอดภัย ได้มาตรฐาน เอื้อต่อการดารงชีพของประชาชน พร้อมรองรับการเจริญเติบโตของเมือง” ๑.๑ ก่อสร้างระบบประปาดื่มได้ ๑ ชุมชน ๑ โรงกรอง เพื่อให้ประชาชนได้ดื่มน้าสะอาดถูกสุขอนามัย ปราศจากเชื้อโรคให้ครอบคลุมทุกชุมชน ๑.๒ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บารุงรักษาทางบก ทางน้า และทางระบายน้า ให้ได้มาตรฐานครอบคลุมทุกชุมชม ๑.๓ ปรับปรุงสาธารณูปโภค เช่น ถนน ไฟฟูา ประปา ร่องระบายน้าปูองกันน้าท่วม ๑.๔ ปรับปรุงภูมิทัศน์ สวนสาธารณะ และถนนสายหลัก ให้เป็นเมืองน่าอยู่ เมืองสวยงาม อย่างมีอัตลักษณ์ ๑.๕ ขยายการให้บริการไฟฟูา ประปา สาธารณะ ให้ทั่วถึงทั้งเขตเทศบาลตาบลยางตลาด ๑.๖ ควบคุมการขยายตัวของตัวเมือง ให้สอดคล้องกับผังเมืองรวมและเป็นไปตาม ข้อบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๑.๗ พัฒนาระบบปูองกันน้าท่วมให้ได้มาตรฐาน ๒. นโยบายด้านเศรษฐกิจ “เพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน จะส่งเสริมเศรษฐกิจระดับชุมชนให้เข้มแข็ง โดยยึดแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกฝุายเพื่อการพัฒนาที่สมดุล และยั่งยืนให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้” ๒.๑ จัดงบประมาณให้มีการพัฒนาอาชีพ ส่งเสริมชุมชนพัฒนาตนเองให้เข้มแข็งทางเศรษฐกิจเพื่อให้มีรายได้เสริม ๒.๒ พัฒนาเพื่อยกระดับตลาดสดให้ได้มาตรฐาน “ผู้ขายปลอดโรค ผู้บริโภคปลอดภัย” ตลาดสะอาด สวยงาม น้าไม่ท่วมขัง กาจัดหนู และแมลงสาบ ๒.๓ ส่งเสริมการค้าในตลาด เพื่อเพิ่มจานวนลูกค้า เพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายให้ชุมชน ๒.๔ ส่งเสริมตลาดชุมชน (ถนนคนเดิน) เพื่อเป็นช่องทางการจาหน่ายสินค้าจากครัวเรือน วิสาหกิจชุมชน และธุรกิจขยายย่อม ๒.๕ พัฒนาตลาดสด ร้านอาหารและแผงลอยให้สะอาดปลอดภัยต่อผู้บริโภค สร้างเครือข่ายร้านอาหารส่งเสริมสุขภาพ ๓. นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น “เพื่อก้าวสู่การเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ เตรียมคนให้พร้อมก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน” ๓.๑ ส่งเสริม สนับสนุนการเรียนรู้ อินเตอร์เน็ตชุมชน ขยายเครือข่ายครอบคลุมทุกชุมชน ๓.๒ ส่งเสริม สนับสนุนการเรียนรู้ ด้านภาษาเพื่อเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน(AEC) ๓.๓ ส่งเสริมพระพุทธศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม ทุกชุมชนอย่างเท่าเทียม ๓.๔ ส่งเสริม สนับสนุนการบารุงรักษาศิลปะ โบราณสถาน วัฒนธรรมประเพณี จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมท้องถิ่น ๓.๕ พัฒนา “ศูนย์การเรียนรู้ เพื่อประชาชน” (ศูนย์ ICT) ให้เป็นแหล่งศึกษา ค้นคว้า และแหล่งความรู้ของประชาชน ๓.๖ ส่งเสริมการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการศึกษา ค้นคว้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การเรียนรู้ของนักเรียน เยาวชน และประชาชนทั่วไป ๔. นโยบายด้านสังคม สวัสดิการสังคมสงเคราะห์ และคุณภาพชีวิต “เพื่อความสุขและรอยยิ้มของประชาชน มุ่งเพิ่มศักยภาพด้านสาธารณสุข ความเข้มแข็งของชุมชนความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน สู่การเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน” ๔.๑ จัดให้มีรถ รับ-ส่งนักเรียน นักศึกษา ที่ไปเรียนในตัวจังหวัด และภายในเขตเทศบาลฟรี เพื่อเป็นการสงเคราะห์ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และผู้มีรายได้น้อย พร้อมเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม ตามหลักเกณฑ์ที่ทางราชการกาหนด ๔.๒ ส่งเสริม สนับสนุนบุตรหลานที่เรียนดีแต่ยากจนให้เรียนในระดับปริญญาตรี (โครงการ ๑ ทุน ๑ ชุมชน) ๔.๓ จัดระบบปูองกันความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน “ชุมชนสุขใจ ปลอดภัยตลอดวัน” ด้วยศูนย์เฝูาระวังภัยชุมชนโดย อปพร. และติดตั้งกล้อง CCTV เพิ่มเติมในจุดเสี่ยงทุกชุมชน ๔.๔ เพิ่มขีดความสามารถของศูนย์บริการสาธารณสุขในเขตเทศบาล เน้นบริการเชิงรุกเพื่อส่งเสริมปูองกัน และฟื้นฟูสุขภาพของประชาชนให้อยู่ดี มีสุข ๔.๕ พัฒนาระบบเฝูาระวัง ปูองกันและควบคุมโรคเชิงรุก เพิ่มศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุข เสริมสร้างความรู้ ทักษะ เพื่อเป็นกาลังสาคัญในการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ของรัฐในการดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ การดูแลผู้ปุวยเรื้อรัง และเฝูาระวังโรคระบาดในชุมชน ๔.๖ สร้างความเข้มแข็งของชุมชน ด้านการพัฒนาศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุให้ดียิ่งขึ้น ให้การฟื้นฟูร่างกายและจิตใจ รวมกลุ่มสร้างอาชีพ สร้างความสุข เชิดชู ยกย่อง ผู้สูงอายุ ๔.๗ สนับสนุนและสร้างโอกาสให้กลุ่มผู้ยากไร้ หรือผู้มีรายได้น้อย ผู้พิการและทุพพลภาพ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น สามารถพึ่งพาตนเองได้ ๔.๘ สนับสนุนส่งเสริมเครือข่ายในชุมชน ทั้งเครือข่ายสตรี สภาเด็กและเยาวชน เครือข่ายด้านสุขภาพ เครือข่ายผู้สูงอายุ เกิดการรวมพลังเพื่อสร้างจิตสานึกในการทาประโยชน์ให้กับสังคม ๔.๙ พัฒนาศักยภาพ ทักษะของบุคลากร และเครือข่ายอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือนให้มีความชานาญ และพร้อมให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบเหตุสาธารณภัย ๔.๑๐ จัดทาโครงการสายตรวจชุมชน โดยสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่ฝุายปกครอง ตารวจ และอาสาสมัคร เพื่อดูแลความเรียบร้อยปลอดภัยในชุมชน ๔.๑๑ จัดให้มีศูนย์แจ้งเหตุสาธารณภัยและช่วยเหลือแก่ประชาชน ๒๔ ชั่วโมง เพื่อสอดรับกับโครงการหนึ่งตาบลหนึ่งทีมกู้ชีพกู้ภัย(OTOS) โครงการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินของหน่วยงานท้องถิ่น(EMS) โครงการสายตรวจชุมชน โครงการเมืองปลอดภัย ฯลฯ ๕. นโยบายด้านการบริหารจัดการ“เพื่อพัฒนาองค์กรสู่ธรรมาภิบาล โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง” ๕.๑ สนับสนุนให้มีสภาชุมชน โดยแต่งตั้งคณะที่ปรึกษานายกเทศมนตรีจากตัวแทนทุกชุมชน เพื่อให้สามารถเข้าถึงประชาชนในพื้นที่ได้อย่างใกล้ชิด ให้ประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการคิด การวางแผนพัฒนาเทศบาลตาบลยางตลาด ร่วมกัน โดยผ่านขบวนการ เวที “ร่วมกันคิดและกาหนดทิศทางเทศบาลตาบลยางตลาดในอนาคต”และจัดให้มีเวทีประชาคมเพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเทศบาลของประชาชนอย่างสม่าเสมอ ๕.๒ พัฒนาเทศบาลตาบลยางตลาดให้เป็นเมืองน่าอยู่ เมืองคนดี เมืองมีความสุข โดยใช้หลัก ๕ ส. คือ สะอาด สะดวก สบาย สวยงาม และสดชื่น ๕.๓ พัฒนาและปรับเปลี่ยนทัศนคติ ค่านิยม ประสิทธิภาพ และวิธีการทางานของบุคลากร โดยถือเอาประโยชน์ของประชาชนเป็นสาคัญ รวมทั้งจิตใจที่มั่นคง มุ่งมั่น เสียสละ ทุ่มเทสติปัญญาเพื่อสร้างผลงานร่วมกันด้วยความรัก ความสามัคคี ๕.๔ ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับกิจการงานของเทศบาล รวมถึง ความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องการเมือง การปกครอง ในระบอบประชาธิปไตย ๕.๕ พัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากรเทศบาลให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ สร้างวัฒนธรมองค์กรที่ดี ในเรื่องการบริการประชาชน ในการอุทิศตนให้กับราชการ ในการรักองค์กร และในเรื่องความสามัคคี ๕.๖ พัฒนาองค์กรเทศบาลตาบลยางตลาดเป็นองค์กรธรรมาภิบาล ที่มีหลักการบริหารจัดการที่ดี และเป็นหน่วยงานบริการสังคมที่ดีมีมาตรฐาน ๖. นโยบายด้านกีฬาและนันทนาการ“เพื่อเสริมสร้างสุขภาพ สมรรถภาพที่ดี เกิดความรัก ความสามัคคี ในชุมชน มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางด้านกีฬา” ๖.๑ ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดทุกระดับ สนับสนุน “ลานกีฬาต้านยาเสพติด ๑ ชุมชน ๑ ลานกีฬา” เพื่อส่งเสริมการออกกาลังกายให้สุขภาพแข็งแรง และมุ่งสู่ความเป็นเลิศในกีฬาทุกประเภท ๖.๒ ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการรวมตัวกันเป็นชมรมกีฬาต่าง ๆ ๖.๓ จัดให้มีกิจกรรมนันทนาการต่างๆ ที่ช่วยสร้างสุขภาพร่างกายและจิตใจที่ดีให้แก่ประชาชน โดยจัดให้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สถานที่ออกกาลังกายต่าง ๆ เช่น ฟิตเนส ลานกิจกรรมกลางแจ้ง รวมถึงสถานที่สาหรับเรียนรู้ ฝึกฝนทางด้านศิลปะต่าง ๆ ๖.๔ ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดี ปลูกฝังค่านิยมทีดีด้านกีฬาให้กับเด็ก เยาวชน ประชาชน โดยสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาทุกระดับ สนับสนุนชมรมกีฬา เพื่อพัฒนาด้านกีฬาและพัฒนาร่างกายให้แข็งแรง ประชาชนทุกวัยได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ๖.๕ ส่งเสริมให้เกิดกีฬาชุมชน เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนในชุมชน เกิดความสามัคคีห่างไกลยาเสพติด ๗. นโยบายด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม“เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีพัฒนาสู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน” ๗.๑ จัดหารถดูดสิ่งปฏิกูล(รถดูดส้วม) เพิ่ม เพื่อให้บริการรวดเร็วขึ้น เป็นการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชน “๓๐ บาทรักษาทุกส้วม” ๗.๒ พัฒนาระบบการจัดเก็บขยะมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพ ไม่มีปัญหาขยะตกค้าง รวมถึง สิ่งปฏิกูล น้าเสีย และมลพิษต่าง ๆ ๗.๓ จัดระบบการรักษาความสะอาดของถนนทุกสายในเขตเทศบาล รวมถึงความสะอาดในลาคลองต่าง ๆ ด้วย ๗.๔ ฟื้นฟูและรักษาแหล่งน้าลาคลองให้สะอาด สามารถใช้ประโยชน์ได้ ๗.๕ ส่งเสริม สนับสนุน การมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ๗.๖ ฟื้นฟู และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของท้องถิ่น ๗.๗ สร้างจิตสานึกการมีส่วนร่วมลดภาวะโลกร้อน ลดการใช้พลังงานน้ามัน ไฟฟูา และลดปริมาณขยะมูลฝอย เปลี่ยนขยะมูลฝอยให้เป็นสิ่งมีค่า โดยจัดตั้งกองทุนจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมเทศบาลตาบลยางตลาด ๗.๘ ส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว ปรับปรุงสวนสาธารณะให้สวยงาม เป็นสถานที่พักผ่อน และออกกาลังกายของประชาชน เป็นปอดของเมือง ท่านประธานสภาเทศบาลตาบลยางตลาดที่เคารพ กระผมนายเกรียงไกร ภูมิเหล่าแจ้ง นายกเทศมนตรีตาบลยางตลาด พร้อมคณะ จะมุ่งมั่นและทุ่มเทแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยใช้ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่ผ่านมา เพื่อพัฒนาและปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเทศบาลตาบลยางตลาดให้ดียิ่งขึ้น ตามนโยบายที่แถลงไว้ จะดาเนินการทุกแผนงาน ทุกโครงการ โดยยึดหลัก ความถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในเขตเทศบาลตาบลยางตลาดอย่างแท้จริง จะเอาประชาชนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา จะพัฒนาเทศบาลตาบลยางตลาดให้เป็นเมืองสะอาด สะดวก สบาย สวยงาม และสดชื่น จะมองการณ์ไกลในการพัฒนา จะนาสู่บริการที่ทันสมัย รวดเร็ว พร้อมใส่ใจประชาชน การบริหารงานตามนโยบายที่กระผมได้แถลงมาดังกล่าวจะสาเร็จด้วยดีจาเป็นอย่างยิ่งต้องได้รับความร่วมมือ และสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะผู้บริหารเทศบาล ตลอดจนพนักงานเทศบาล จากท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลตาบลยางตลาด และประชาชนในเขตเทศบาลตาบลยางตลาด เพื่อการแปลงนโยบายดังกล่าวข้างต้นที่อยู่บนพื้นฐานของการนามาปฏิบัติได้จริง ในการพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น และนามาซึ่งประโยชน์สุขของพี่น้องประชนชนในเขตเทศบาลตาบลยางตลาดต่อไป จึงแถลงนโยบายมาเพื่อให้สภาเทศบาลตาบลยางตลาดทราบ ขอขอบคุณครับ ../add_file/ นายเกรียงไกร ภูมิเหล่าแจ้ง นายกเทศมนตรีตาบลยางตลาด วันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลยางตลาด เวลา ๑๐.๐๐ น. เรียน ประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลตาบลยางตลาด ตลอดจนพ่อแม่พี่น้องชาวยางตลาด ที่เคารพทุกท่าน ตามที่ เทศบาลตาบลยางตลาดจัดให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตาบลยางตลาด เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๖ และกระผม นายเกรียงไกร ภูมิเหล่าแจ้ง ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนในเขตเทศบาลตาบลยางตลาด อีกวาระหนึ่งให้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตาบลยางตลาดเป็นสมัยที่สองติดต่อกัน โดยคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งแล้วเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ซึ่งกระผมพร้อมจะปฏิบัติหน้าที่บริหารงานเทศบาลตาบลยางตลาด ภายใต้กรอบของกฎหมาย ข้อบังคับ เทศบัญญัติ นโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดกาฬสินธุ์ และอาเภอยางตลาด อย่างเต็มความรู้ ความสามารถด้วยความเสียสละ ยึดหลักความถูกต้องของระเบียบ กฎหมาย โดยคานึงถึงหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส สุจริต เป็นธรรม และตรวจสอบได้ เพื่อให้การบริหารของเทศบาลตาบลยางตลาด เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง(ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๔๘ ทศ วรรคแรกกาหนดว่า “ก่อนนายกเทศมนตรีเข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภาเทศบาลเรียกประชุมสภาเทศบาล เพื่อให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล โดยไม่มีการลงมติ ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี” บัดนี้ กระผมได้กาหนดนโยบายในการบริหารงานเทศบาลตาบลยางตลาด โดยยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ยึดประชาชนเป็นหลักสาคัญภายใต้ความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และขอนาเรียนต่อสภาเทศบาลอันทรงเกียรติได้กรุณาทราบถึงเจตนารมณ์ และนโยบายของกระผมที่จักมุ่งมั่นเน้นการพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญ พร้อมการบริการประชาชนของเทศบาลตาบลยางตลาดให้เจริญในทุก ๆ ด้านอย่างสมดุล ให้เทศบาลตาบลยางตลาดเป็นเทศบาลเมืองน่าอยู่ เมืองคนดี เมืองมีความสุข เพื่อสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนให้มีความมั่นคง ปลอดภัย ความเป็นอยู่ที่ดี และมีความสุข กระผมจึงได้กาหนดนโยบายในการบริหารงานเทศบาลตาบลยางตลาด ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ ยุทธศาสตร์การ พัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมน้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและหลักธรรมาภิบาลมาใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานเทศบาลตาบลยางตลาด ท่านประธานสภาเทศบาล และท่านสมาชิกสภาเทศบาลตาบลยางตลาดผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมขออนุญาตแถลงนโยบายในการบริหารงานเทศบาลตาบลยางตลาด ดังนี้ ๑. นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน “เพื่อเพิ่มความสะดวก ปลอดภัย ได้มาตรฐาน เอื้อต่อการดารงชีพของประชาชน พร้อมรองรับการเจริญเติบโตของเมือง” ๑.๑ ก่อสร้างระบบประปาดื่มได้ ๑ ชุมชน ๑ โรงกรอง เพื่อให้ประชาชนได้ดื่มน้าสะอาดถูกสุขอนามัย ปราศจากเชื้อโรคให้ครอบคลุมทุกชุมชน ๑.๒ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บารุงรักษาทางบก ทางน้า และทางระบายน้า ให้ได้มาตรฐานครอบคลุมทุกชุมชม ๑.๓ ปรับปรุงสาธารณูปโภค เช่น ถนน ไฟฟูา ประปา ร่องระบายน้าปูองกันน้าท่วม ๑.๔ ปรับปรุงภูมิทัศน์ สวนสาธารณะ และถนนสายหลัก ให้เป็นเมืองน่าอยู่ เมืองสวยงาม อย่างมีอัตลักษณ์ ๑.๕ ขยายการให้บริการไฟฟูา ประปา สาธารณะ ให้ทั่วถึงทั้งเขตเทศบาลตาบลยางตลาด ๑.๖ ควบคุมการขยายตัวของตัวเมือง ให้สอดคล้องกับผังเมืองรวมและเป็นไปตาม ข้อบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๑.๗ พัฒนาระบบปูองกันน้าท่วมให้ได้มาตรฐาน ๒. นโยบายด้านเศรษฐกิจ “เพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน จะส่งเสริมเศรษฐกิจระดับชุมชนให้เข้มแข็ง โดยยึดแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกฝุายเพื่อการพัฒนาที่สมดุล และยั่งยืนให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้” ๒.๑ จัดงบประมาณให้มีการพัฒนาอาชีพ ส่งเสริมชุมชนพัฒนาตนเองให้เข้มแข็งทางเศรษฐกิจเพื่อให้มีรายได้เสริม ๒.๒ พัฒนาเพื่อยกระดับตลาดสดให้ได้มาตรฐาน “ผู้ขายปลอดโรค ผู้บริโภคปลอดภัย” ตลาดสะอาด สวยงาม น้าไม่ท่วมขัง กาจัดหนู และแมลงสาบ ๒.๓ ส่งเสริมการค้าในตลาด เพื่อเพิ่มจานวนลูกค้า เพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายให้ชุมชน ๒.๔ ส่งเสริมตลาดชุมชน (ถนนคนเดิน) เพื่อเป็นช่องทางการจาหน่ายสินค้าจากครัวเรือน วิสาหกิจชุมชน และธุรกิจขยายย่อม ๒.๕ พัฒนาตลาดสด ร้านอาหารและแผงลอยให้สะอาดปลอดภัยต่อผู้บริโภค สร้างเครือข่ายร้านอาหารส่งเสริมสุขภาพ ๓. นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น “เพื่อก้าวสู่การเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ เตรียมคนให้พร้อมก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน” ๓.๑ ส่งเสริม สนับสนุนการเรียนรู้ อินเตอร์เน็ตชุมชน ขยายเครือข่ายครอบคลุมทุกชุมชน ๓.๒ ส่งเสริม สนับสนุนการเรียนรู้ ด้านภาษาเพื่อเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน(AEC) ๓.๓ ส่งเสริมพระพุทธศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม ทุกชุมชนอย่างเท่าเทียม ๓.๔ ส่งเสริม สนับสนุนการบารุงรักษาศิลปะ โบราณสถาน วัฒนธรรมประเพณี จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมท้องถิ่น ๓.๕ พัฒนา “ศูนย์การเรียนรู้ เพื่อประชาชน” (ศูนย์ ICT) ให้เป็นแหล่งศึกษา ค้นคว้า และแหล่งความรู้ของประชาชน ๓.๖ ส่งเสริมการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการศึกษา ค้นคว้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การเรียนรู้ของนักเรียน เยาวชน และประชาชนทั่วไป ๔. นโยบายด้านสังคม สวัสดิการสังคมสงเคราะห์ และคุณภาพชีวิต “เพื่อความสุขและรอยยิ้มของประชาชน มุ่งเพิ่มศักยภาพด้านสาธารณสุข ความเข้มแข็งของชุมชนความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน สู่การเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน” ๔.๑ จัดให้มีรถ รับ-ส่งนักเรียน นักศึกษา ที่ไปเรียนในตัวจังหวัด และภายในเขตเทศบาลฟรี เพื่อเป็นการสงเคราะห์ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และผู้มีรายได้น้อย พร้อมเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม ตามหลักเกณฑ์ที่ทางราชการกาหนด ๔.๒ ส่งเสริม สนับสนุนบุตรหลานที่เรียนดีแต่ยากจนให้เรียนในระดับปริญญาตรี (โครงการ ๑ ทุน ๑ ชุมชน) ๔.๓ จัดระบบปูองกันความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน “ชุมชนสุขใจ ปลอดภัยตลอดวัน” ด้วยศูนย์เฝูาระวังภัยชุมชนโดย อปพร. และติดตั้งกล้อง CCTV เพิ่มเติมในจุดเสี่ยงทุกชุมชน ๔.๔ เพิ่มขีดความสามารถของศูนย์บริการสาธารณสุขในเขตเทศบาล เน้นบริการเชิงรุกเพื่อส่งเสริมปูองกัน และฟื้นฟูสุขภาพของประชาชนให้อยู่ดี มีสุข ๔.๕ พัฒนาระบบเฝูาระวัง ปูองกันและควบคุมโรคเชิงรุก เพิ่มศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุข เสริมสร้างความรู้ ทักษะ เพื่อเป็นกาลังสาคัญในการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ของรัฐในการดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ การดูแลผู้ปุวยเรื้อรัง และเฝูาระวังโรคระบาดในชุมชน ๔.๖ สร้างความเข้มแข็งของชุมชน ด้านการพัฒนาศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุให้ดียิ่งขึ้น ให้การฟื้นฟูร่างกายและจิตใจ รวมกลุ่มสร้างอาชีพ สร้างความสุข เชิดชู ยกย่อง ผู้สูงอายุ ๔.๗ สนับสนุนและสร้างโอกาสให้กลุ่มผู้ยากไร้ หรือผู้มีรายได้น้อย ผู้พิการและทุพพลภาพ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น สามารถพึ่งพาตนเองได้ ๔.๘ สนับสนุนส่งเสริมเครือข่ายในชุมชน ทั้งเครือข่ายสตรี สภาเด็กและเยาวชน เครือข่ายด้านสุขภาพ เครือข่ายผู้สูงอายุ เกิดการรวมพลังเพื่อสร้างจิตสานึกในการทาประโยชน์ให้กับสังคม ๔.๙ พัฒนาศักยภาพ ทักษะของบุคลากร และเครือข่ายอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือนให้มีความชานาญ และพร้อมให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบเหตุสาธารณภัย ๔.๑๐ จัดทาโครงการสายตรวจชุมชน โดยสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่ฝุายปกครอง ตารวจ และอาสาสมัคร เพื่อดูแลความเรียบร้อยปลอดภัยในชุมชน ๔.๑๑ จัดให้มีศูนย์แจ้งเหตุสาธารณภัยและช่วยเหลือแก่ประชาชน ๒๔ ชั่วโมง เพื่อสอดรับกับโครงการหนึ่งตาบลหนึ่งทีมกู้ชีพกู้ภัย(OTOS) โครงการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินของหน่วยงานท้องถิ่น(EMS) โครงการสายตรวจชุมชน โครงการเมืองปลอดภัย ฯลฯ ๕. นโยบายด้านการบริหารจัดการ“เพื่อพัฒนาองค์กรสู่ธรรมาภิบาล โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง” ๕.๑ สนับสนุนให้มีสภาชุมชน โดยแต่งตั้งคณะที่ปรึกษานายกเทศมนตรีจากตัวแทนทุกชุมชน เพื่อให้สามารถเข้าถึงประชาชนในพื้นที่ได้อย่างใกล้ชิด ให้ประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการคิด การวางแผนพัฒนาเทศบาลตาบลยางตลาด ร่วมกัน โดยผ่านขบวนการ เวที “ร่วมกันคิดและกาหนดทิศทางเทศบาลตาบลยางตลาดในอนาคต”และจัดให้มีเวทีประชาคมเพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเทศบาลของประชาชนอย่างสม่าเสมอ ๕.๒ พัฒนาเทศบาลตาบลยางตลาดให้เป็นเมืองน่าอยู่ เมืองคนดี เมืองมีความสุข โดยใช้หลัก ๕ ส. คือ สะอาด สะดวก สบาย สวยงาม และสดชื่น ๕.๓ พัฒนาและปรับเปลี่ยนทัศนคติ ค่านิยม ประสิทธิภาพ และวิธีการทางานของบุคลากร โดยถือเอาประโยชน์ของประชาชนเป็นสาคัญ รวมทั้งจิตใจที่มั่นคง มุ่งมั่น เสียสละ ทุ่มเทสติปัญญาเพื่อสร้างผลงานร่วมกันด้วยความรัก ความสามัคคี ๕.๔ ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับกิจการงานของเทศบาล รวมถึง ความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องการเมือง การปกครอง ในระบอบประชาธิปไตย ๕.๕ พัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากรเทศบาลให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ สร้างวัฒนธรมองค์กรที่ดี ในเรื่องการบริการประชาชน ในการอุทิศตนให้กับราชการ ในการรักองค์กร และในเรื่องความสามัคคี ๕.๖ พัฒนาองค์กรเทศบาลตาบลยางตลาดเป็นองค์กรธรรมาภิบาล ที่มีหลักการบริหารจัดการที่ดี และเป็นหน่วยงานบริการสังคมที่ดีมีมาตรฐาน ๖. นโยบายด้านกีฬาและนันทนาการ“เพื่อเสริมสร้างสุขภาพ สมรรถภาพที่ดี เกิดความรัก ความสามัคคี ในชุมชน มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางด้านกีฬา” ๖.๑ ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดทุกระดับ สนับสนุน “ลานกีฬาต้านยาเสพติด ๑ ชุมชน ๑ ลานกีฬา” เพื่อส่งเสริมการออกกาลังกายให้สุขภาพแข็งแรง และมุ่งสู่ความเป็นเลิศในกีฬาทุกประเภท ๖.๒ ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการรวมตัวกันเป็นชมรมกีฬาต่าง ๆ ๖.๓ จัดให้มีกิจกรรมนันทนาการต่างๆ ที่ช่วยสร้างสุขภาพร่างกายและจิตใจที่ดีให้แก่ประชาชน โดยจัดให้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สถานที่ออกกาลังกายต่าง ๆ เช่น ฟิตเนส ลานกิจกรรมกลางแจ้ง รวมถึงสถานที่สาหรับเรียนรู้ ฝึกฝนทางด้านศิลปะต่าง ๆ ๖.๔ ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดี ปลูกฝังค่านิยมทีดีด้านกีฬาให้กับเด็ก เยาวชน ประชาชน โดยสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาทุกระดับ สนับสนุนชมรมกีฬา เพื่อพัฒนาด้านกีฬาและพัฒนาร่างกายให้แข็งแรง ประชาชนทุกวัยได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ๖.๕ ส่งเสริมให้เกิดกีฬาชุมชน เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนในชุมชน เกิดความสามัคคีห่างไกลยาเสพติด ๗. นโยบายด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม“เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีพัฒนาสู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน” ๗.๑ จัดหารถดูดสิ่งปฏิกูล(รถดูดส้วม) เพิ่ม เพื่อให้บริการรวดเร็วขึ้น เป็นการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชน “๓๐ บาทรักษาทุกส้วม” ๗.๒ พัฒนาระบบการจัดเก็บขยะมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพ ไม่มีปัญหาขยะตกค้าง รวมถึง สิ่งปฏิกูล น้าเสีย และมลพิษต่าง ๆ ๗.๓ จัดระบบการรักษาความสะอาดของถนนทุกสายในเขตเทศบาล รวมถึงความสะอาดในลาคลองต่าง ๆ ด้วย ๗.๔ ฟื้นฟูและรักษาแหล่งน้าลาคลองให้สะอาด สามารถใช้ประโยชน์ได้ ๗.๕ ส่งเสริม สนับสนุน การมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ๗.๖ ฟื้นฟู และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของท้องถิ่น ๗.๗ สร้างจิตสานึกการมีส่วนร่วมลดภาวะโลกร้อน ลดการใช้พลังงานน้ามัน ไฟฟูา และลดปริมาณขยะมูลฝอย เปลี่ยนขยะมูลฝอยให้เป็นสิ่งมีค่า โดยจัดตั้งกองทุนจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมเทศบาลตาบลยางตลาด ๗.๘ ส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว ปรับปรุงสวนสาธารณะให้สวยงาม เป็นสถานที่พักผ่อน และออกกาลังกายของประชาชน เป็นปอดของเมือง ท่านประธานสภาเทศบาลตาบลยางตลาดที่เคารพ กระผมนายเกรียงไกร ภูมิเหล่าแจ้ง นายกเทศมนตรีตาบลยางตลาด พร้อมคณะ จะมุ่งมั่นและทุ่มเทแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยใช้ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่ผ่านมา เพื่อพัฒนาและปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเทศบาลตาบลยางตลาดให้ดียิ่งขึ้น ตามนโยบายที่แถลงไว้ จะดาเนินการทุกแผนงาน ทุกโครงการ โดยยึดหลัก ความถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในเขตเทศบาลตาบลยางตลาดอย่างแท้จริง จะเอาประชาชนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา จะพัฒนาเทศบาลตาบลยางตลาดให้เป็นเมืองสะอาด สะดวก สบาย สวยงาม และสดชื่น จะมองการณ์ไกลในการพัฒนา จะนาสู่บริการที่ทันสมัย รวดเร็ว พร้อมใส่ใจประชาชน การบริหารงานตามนโยบายที่กระผมได้แถลงมาดังกล่าวจะสาเร็จด้วยดีจาเป็นอย่างยิ่งต้องได้รับความร่วมมือ และสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะผู้บริหารเทศบาล ตลอดจนพนักงานเทศบาล จากท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลตาบลยางตลาด และประชาชนในเขตเทศบาลตาบลยางตลาด เพื่อการแปลงนโยบายดังกล่าวข้างต้นที่อยู่บนพื้นฐานของการนามาปฏิบัติได้จริง ในการพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น และนามาซึ่งประโยชน์สุขของพี่น้องประชนชนในเขตเทศบาลตาบลยางตลาดต่อไป จึงแถลงนโยบายมาเพื่อให้สภาเทศบาลตาบลยางตลาดทราบ ขอขอบคุณครับ
ชื่อไฟล์ : jUe08KJTue112537.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : TAY26qVTue32430.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : XyhqZVlThu110633.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 5oltWf4Mon115905.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : sLjb1V9Thu111441.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : D6qYRD6Thu111819.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 1zywY0kThu112010.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : j15ChfaThu112329.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : pE02OZWThu112518.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : fNBzvjfThu113319.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : kUSVEYfMon70503.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : BmAEBSQThu25621.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : eBMdipfThu40950.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Gnhny5oTue95206.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : A8Z4DDXTue95656.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : fZkJUYqTue100615.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : OrLX6TKTue100940.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : p8OtpzyTue101120.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : OzBs5zoTue101232.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : F0KF1xdTue101450.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : CgjF0OTTue101748.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : GNXvmk5Wed92848.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 6D3QOtxWed93108.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : slJ8rEoThu114651.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : DyGZpRfWed110917.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 4CDj2h1Wed111154.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : kOdfFRFWed111325.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : OgobDX4Wed111446.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : SCkPKYgWed111609.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 5bL8O86Wed111733.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : cb2XPFaWed111942.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : T3PAkWiWed112355.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ITy4YwJMon61400.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : YtYxP9cMon63227.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : p7xspnNMon63315.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : V4tYLvgMon63720.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : rddoRKcMon65013.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : WE6A9vLMon71005.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : lbWzZBfMon71044.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : TVUJZQWMon71132.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : wxRzkFvMon71207.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : xWDys9YMon71251.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 9MRzSKbMon71346.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 6VLqPYyMon71425.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 1MZlVjaMon71454.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 7PwZxohTue101717.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : uqkPqwJTue101922.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : VA1gCYsWed34056.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ZgfrcnEWed34605.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : jFKEuxcWed33541.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : ozqCllVWed33923.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : KxNZyS3Wed33646.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : kKwhpCLWed34157.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : Z0N7pFpWed34306.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : m0eT624Wed34751.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 4M50OaJWed34906.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : aQKLItWWed35305.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : X1fsAdEWed35407.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : OZHshOIWed35628.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : HVVREWkWed35716.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : VC61Gg2Wed35952.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : pVkuP7BWed35756.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : lbNybzpWed40913.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : Bvtb6S2Thu75611.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 3nRy1cWWed41003.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : FfHQm87Wed43227.xls file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : IwzfhtpWed50528.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : X8bDEInWed61400.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 9P6r0JbWed61616.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : Iqi62xeWed61706.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 0NofLmVWed61747.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : ik0HyhSWed62013.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : vYDrkeoWed62153.xls file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : JWpKF1HWed62249.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 1mosfhZWed63036.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : u2ULQCJTue115714.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : HX0lIToWed63205.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : LTrs9DFWed63330.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 7gjR48UWed63408.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : F4LoQ6YWed63551.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : HpuiCdgWed63735.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : SbB5qPyWed63840.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 47vPRztWed73318.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : Py8qynuWed73356.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : nSYfjRZWed73448.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : rY3FKsrWed73540.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : FZfl2DIWed73727.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : WznwrBZWed73819.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : wHEgD7JWed73929.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : SQKLy0UWed74024.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : vqF73JZWed75530.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : wsuwf6QWed75949.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 7jRVJARWed80129.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : rVRZjD7Wed80702.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : JH7ZWOQWed81133.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : NYChDDHWed81236.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : R9VRrB1Thu75240.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : grt6zeHWed81703.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : viUqwDuWed81751.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : ibFfflHWed82426.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : CvcxcZnWed82927.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : c2b46XSThu40857.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : nLIVOUFWed83014.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : sywRQ5FWed83501.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 3nbcZF8Wed83604.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : oOBKOB7Wed83955.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : Y4ntOXuWed84041.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : sVckD89Wed84119.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 7HrTXcAWed84201.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : "ศูนย์กลางอาหาร ตลาด การค้า การท่องเที่ยว สุขภาพดีและมีความสุข" file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: "ศูนย์กลางอาหาร ตลาด การค้า การท่องเที่ยว สุขภาพดีและมีความสุข" ../add_file/ "ศูนย์กลางอาหาร ตลาด การค้า การท่องเที่ยว สุขภาพดีและมีความสุข"
ชื่อไฟล์ : 1. พัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 2. พัฒนาด้านการดูแลคุณภาพชีวิต/เครษฐกิจชุมชน 3. พัฒนาด้านบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4. พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 5. พัฒนาด้านการศึกษาและเยาวชน ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 6. พัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 1. พัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 2. พัฒนาด้านการดูแลคุณภาพชีวิต/เครษฐกิจชุมชน 3. พัฒนาด้านบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4. พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 5. พัฒนาด้านการศึกษาและเยาวชน ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 6. พัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย ../add_file/1. พัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 2. พัฒนาด้านการดูแลคุณภาพชีวิต/เครษฐกิจชุมชน 3. พัฒนาด้านบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4. พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 5. พัฒนาด้านการศึกษาและเยาวชน ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 6. พัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย
ชื่อไฟล์ : BYRPluaThu21721.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : R8jrOdiThu42658.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 0CN4Ok4Thu42924.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : h9ek0MXThu43022.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : qXpRChoThu43107.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : uqQICeQThu43238.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : LCvAsbNThu62218.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 83xBIlsThu62457.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : tvVZRK4Thu65217.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : uGABZJ0Thu65647.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : FIxJISEThu65901.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 0l7b1gRThu70139.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : klkLHyhThu70431.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : e6LXveYThu70616.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 7NsuH4hThu71021.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : i81MCgRThu71155.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : XxboDXzThu71321.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : bQ7yC1TThu74741.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : cZtLxPGThu71545.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : Kx6Uho9Thu71809.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : nTvGHYuThu72442.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 7croFzkThu73612.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : Et1FY7pThu73750.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : h1zLppZThu73755.png file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : JndnbJWThu73842.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : GZLBeC3Thu74224.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 98QkFP4Thu75650.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : X0T2ET6Thu80144.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Ovga0sdThu75907.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 3rttDM3Thu81313.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : W2p2zgIThu82457.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : mdjRBDrThu83311.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : SwtmGR8Thu83542.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 16CzKZJThu83603.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 2FQkAcbThu83717.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : D1ebjCGThu83800.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : wilt2ngThu124052.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : YNj8xJ9Thu124236.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : zaNRwUsThu124344.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : k2i2tHEThu124422.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : edxTDqHThu124529.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : mL8IW38Thu124806.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : GePwHgrThu124929.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : v3tEcCQThu125017.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : eDOfOevThu125109.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Bed6RqaThu125154.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : GGyTnwuThu125314.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : AgyZ9cVThu125518.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : wfmc2K2Thu125554.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : dbwyN77Thu125630.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : teMemfMThu125733.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : egl5OcHThu125855.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 8uCUHZnThu125947.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : zhqH8kvThu10051.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : rXII7PpThu10259.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 1UvBlm7Thu10346.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Oz6pPnXThu10550.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 56oVa6rThu10838.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : xqf8PBcThu11158.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : HpCTA0tThu11633.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : AppZDEeThu11735.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : W4njmr2Thu11849.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : oPng08hThu12012.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : qjXbgENThu12109.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : p6QBSmnThu12143.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : mlqOg2yThu12222.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : jyYIJomThu12304.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : udBANgzThu12339.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : s05DBfuThu12431.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : NmWVSYXThu12505.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : S2G8V5TThu12539.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 3XwGS3tThu12610.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 3MKyCVJThu12643.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : a63zfTIThu12733.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : NDYQdbpThu12805.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : VvgI4yDThu12840.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 9yqJ7SAThu12916.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ndVhLVmThu12958.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : KiHpwqVThu13120.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : cf2iWAeThu13152.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : O47dE5JThu13222.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : sqeQS3bThu13250.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : cRUqwU6Thu13317.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 6tX457vThu13400.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : iAlJ7aHThu13621.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : UYh7uuTThu13653.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Z10Gz6HThu13728.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 3g1zO2kThu13801.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : JC032ezThu20417.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : aiWi133Thu20500.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : BpFRSeAThu20537.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 1xGhQQYThu20611.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : zaB8W73Thu20641.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : KKG8TSeThu20712.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : XJyxke7Thu20749.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : o5sZpHJThu22133.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : DmAu1uMThu22218.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : yHZ5CYeThu22331.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : VI6RuYRThu23726.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : K07StTrThu23938.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : x3DUCBjThu24052.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : KLP8zTVThu24216.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : sTk0JN6Thu24334.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : kD1Zr8yThu24443.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : QzoS7iLThu24553.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : FD9iZoRThu24646.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : hht7GgLThu24753.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 20wq10TThu24957.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : aZIih5dThu25031.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 7pqfgz0Thu25359.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : oBqntbMThu25833.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Vvw3n9HThu25923.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : bMkd9obThu25958.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 1cSPXN5Thu30029.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : l3NoRZ7Thu30104.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : yCHjwETThu30140.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : E3ysRnBThu30213.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 4ROYPtlThu30253.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : OzdwttIThu30406.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : anz82fFThu30854.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1.โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเวียงเพิ่ม 1 ชุมชนขวัญเมือง หมู่ที่ 2 ราคากลางจ้างเหมาเป็นเงินทั้งสิ้น 8,920,000.-บาท (แปดล้านเก้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน) 2.โครงการซ่อมแซมคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนรัตนศรี 2 ถนนพรพระศิวะ ชุมชนยางตลาด หมู่ที่ 1 ราคากลางงานจ้างเหมาเป็นเงินทั้งสิ้น 6,570,000.-บาท (หกล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) 3.โครงการซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนมาลี ชุมชนโคกน้อย หมู่ที่ 4 ราคากลางงานจ้างเหมาเป็นเงินทั้งสิ้น 1,390,000.-บาท (หนึ่งล้านสามแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) 4.โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ภายในชุมชนยางตลาด หมู่ที่ 1 ราคากลางงานจ้างเหมาเป็นเงินทั้งสิ้น 2,500,000.-บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) ปรากฏรายละเอียดดังนี้ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 1.โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเวียงเพิ่ม 1 ชุมชนขวัญเมือง หมู่ที่ 2 ราคากลางจ้างเหมาเป็นเงินทั้งสิ้น 8,920,000.-บาท (แปดล้านเก้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน) 2.โครงการซ่อมแซมคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนรัตนศรี 2 ถนนพรพระศิวะ ชุมชนยางตลาด หมู่ที่ 1 ราคากลางงานจ้างเหมาเป็นเงินทั้งสิ้น 6,570,000.-บาท (หกล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) 3.โครงการซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนมาลี ชุมชนโคกน้อย หมู่ที่ 4 ราคากลางงานจ้างเหมาเป็นเงินทั้งสิ้น 1,390,000.-บาท (หนึ่งล้านสามแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) 4.โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ภายในชุมชนยางตลาด หมู่ที่ 1 ราคากลางงานจ้างเหมาเป็นเงินทั้งสิ้น 2,500,000.-บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) ปรากฏรายละเอียดดังนี้ ../add_file/1.โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเวียงเพิ่ม 1 ชุมชนขวัญเมือง หมู่ที่ 2 ราคากลางจ้างเหมาเป็นเงินทั้งสิ้น 8,920,000.-บาท (แปดล้านเก้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน) 2.โครงการซ่อมแซมคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนรัตนศรี 2 ถนนพรพระศิวะ ชุมชนยางตลาด หมู่ที่ 1 ราคากลางงานจ้างเหมาเป็นเงินทั้งสิ้น 6,570,000.-บาท (หกล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) 3.โครงการซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนมาลี ชุมชนโคกน้อย หมู่ที่ 4 ราคากลางงานจ้างเหมาเป็นเงินทั้งสิ้น 1,390,000.-บาท (หนึ่งล้านสามแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) 4.โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ภายในชุมชนยางตลาด หมู่ที่ 1 ราคากลางงานจ้างเหมาเป็นเงินทั้งสิ้น 2,500,000.-บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) ปรากฏรายละเอียดดังนี้
ชื่อไฟล์ : nUoOdhgThu31016.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : bGdMPeIThu31114.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : OCVC5A7Thu31209.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 5Ee20AYThu31423.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ISdxsMfThu31649.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : XNz1KrBThu31913.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : DUE0fdgThu32034.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : E3vucoZThu33812.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : KBUdoWgThu33937.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : es3VwCdThu34050.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 8weCbTuThu34142.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 5bVE8QkThu34231.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : DSWybHuThu34320.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : RZOYHcGThu34405.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : RtkZoajThu34544.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : BtX7qjSThu34620.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Lr7eAp8Thu34654.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : lUXU1xLThu34726.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : RQ8nXisThu34800.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : tuKUpQyThu34834.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : b6GMTTCThu34905.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : EMdhHgRThu34938.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : m5Yne5tThu35452.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : fqeOUITThu35627.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : L7ptzMLThu35718.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : gkuGwr6Thu35818.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : B9UwH9qThu35857.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : V1Ig4ffThu35934.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : mFGbFTHThu40007.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : T5kxq98Thu40049.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : t4RkDU8Thu40148.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : QzhSVcbThu40230.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : yTSPSlrThu40305.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 725zLT0Thu40341.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 9VPgbDQThu40424.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : mrSZhNlThu40501.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Qs4wpzJThu40551.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : jzOr50AThu40624.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : oK1EJubFri30452.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Wpl0ajKFri30809.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : xJf5M4RThu22750.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ประวัติความเป็นมา เทศบาลตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับการเปลี่ยนแปลงยกฐานะสุขาภิบาลยางตลาดเป็นเทศบาล พ.ศ 2542 เมื่อวันอังคารที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ 2542 ตามพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงยกฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาล สภาพทั่วไป ลักษณะที่ตั้งเทศบาลตำบลยางตลาดตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกที่ตั้งศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ห่างจากจังหวัด 16 กิโลเมตร มีพื้นที่ 10.5 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ ด้านทิศเหนือ ติดเขต อ.บ.ต. ยางตลาด ด้านทิศตะวันออก ติดเขต อ.บ.ต. ยางตลาด ด้านทิศใต้ ติดเขต อ.บ.ต. หนองอิเฒ่า ด้านทิศตะวันตก ติดเขต อ.บ.ต.ยางตลาด การปกครอง ดูแลปกครองครอบคลุม 9 หมู่บ้าน (10 ชุมชุน) ดังนี้ หมู่บ้าน ชุมชน หมู่ที่ 1 ชุมชนยางตลาด หมู่ที่ 2 ชุมชนขวัญเมือง หมู่ที่ 3 ชุมชนบ้านค้อ หมู่ที่ 4 ชุมชนโคกใหญ่ หมู่ที่ 4 ชุมชนโคกน้อย หมู่ที่ 6 ชุมชนยางน้อย หมู่ที่ 9 ชุมชนอร่ามมงคล หมู่ที่ 10 ชุมชนดงบ่อเหนือ หมู่ที่ 19 ชุมชนดงบ่อใต้ หมู่ที่ 20 ชุมชนดอนปอแดง การคมนาคม การจราจร ถนนสายหลักซึ่งเป็นทางหลวงแผ่นดินไม่มีปัญหาจราจรติดขัด ได้แก่ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 213 ตอนมหาสารคาม-กาฬสินธุ์(ถนนถีนานนท์) - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 209 ตอนขอนแก่น-ยางตลาด - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2156 ตอนแยกทางหลวง อ.ยางตลาด- ต.หัวงัว การประปา ได้รับบริการด้านประปา จากการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดกาฬสินธุ์ ขณะนี้การให้บริการด้านการประปายังไม่ทั่วถึงครัวเรือนทั้งหมด 2,919 ครัวเรือน ได้รับบริการด้านประปา 2,919 ครัวเรือน ประปาที่ผลิตได้ 220 ลูกบาศก์เมตร/วัน ประปาที่ใช้เฉลี่ย 200 ลูกบาศก์เมตร/วัน แหล่งน้ำดิบสำรอง คือ แหล่งน้ำหนองหมาจอก การไฟฟ้า ได้รับบริการกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาฬสินธุ์ ขณะนี้การบริการไฟฟ้ายังไม่ทั่วถึงทุกครัวเรือนใขเขตเทศบาล จากครัวเรือนทั้งหมด 3,300 ครัวเรือน ได้รับบริการกระแสไฟฟ้าอย่างทั่วถึง การสื่อสาร โทรศัพท์ที่ใช้ในสำนักงานเทศบาล มี 4 หมายเลข ชุมสายโทรศัพท์ในเขตพื้นที่ มี 1 แห่ง เพื่อให้บริการโทรศัพท์ส่วนบุคล ที่ทำการไปรษณีโทรเลข 1 แห่ง หอกระจายข่าวตามชุมชนต่างๆ 9 ชุมชน 1 หมู่บ้าน ลักษณะการใช้ที่ดิน - บริเวณที่พักอาศัย 564 ไร่ - บริเวณการพาณิชยกรรม 74 ไร่ - บริเวณอุตสาหกรรม 52 ไร่ - บริเวณสถาบันการศึกษา 195 ไร่ - บริเวณสถาบันศาสนา 619 ไร่ - บริเวณสถานที่ราชการ 699 ไร่ - พื้นที่ทำการเกษตร และพื้นที่ว่างปล่า 4,672 ไร่ สถานประกอบการด้านการบริการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 1 แห่ง ธนาคารกรุงไทย จำนวน 1 แห่ง ธนาคารออมสิน จำนวน 1 แห่ง ธนาคารไทยพาณิชย์ จำนวน 1 แห่ง ธนาคารกสิกรไทย จำนวน 1 แห่ง ข้อมูลถนน ภายในเขตเทศบาลตำบลยางตลาด 1.ถนนลูกรัง จำนวน 19 สาย 2.ถนน คสล. จำนวน 91 สาย 3.ถนนแอสฟัสติกคอนกรีต จำนวน 14 สาย การสาธารณสุข 1. โรงพยาบาลยางตลาด ขนาด 120 เตียง 1 แห่ง 2. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอยางตลาด 1 แห่ง 3. คลินิก 6 แห่ง ศาสนสถาน (วัด) 8 แห่ง สำนักสงฆ์ 2 แห่ง ศาสเจ้า 2 แห่ง การศึกษา ชื่อโรงเรียน สังกัดการศึกษา ระดับการศึกษา ร.ร ยางตลาดฯ สพฐ. ม.ต้น ม.ปลาย ร.รพินิจราษฏร์บำรุง สพฐ. อนุบาล-ป.6 ร.รผดุงราษฎร์วิทยา สพฐ. อนุบาล-ป.6 ศูนย์เด็กโคกค้อ เทศบาลยางตลาด เด็กเล็ก 3-5 ปี ศูนย์เด็กดงบ่อ เทศบาลยางตลาด เด็กเล็ก 3-5 ปี จำนวนประชากรเดือน มีนาคม 2562 ตำบล จำนวน ชาย หญิง รวม หมู่บ้าน หลัง หมู่ 0 1 22 27 49 หมู่ 1 484 353 395 748 หมู่ 2 337 373 422 795 หมู่ 3 420 611 693 1,304 หมู่ 4 723 887 960 1,847 หมู่ 6 252 342 381 723 หมู่ 9 490 417 447 864 หมู่ 10 346 574 547 1,121 หมู่ 19 281 384 421 805 หมู่ 20 317 221 246 467 จำนวนประชากรในเขตเทศบาลตำบลยางตลาด ชาย 4,184 คน หญิง 4,539 คน รวม 8,723 คน จำนวนครัวเรือน 3,651 ครัวเรือน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประวัติความเป็นมา เทศบาลตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับการเปลี่ยนแปลงยกฐานะสุขาภิบาลยางตลาดเป็นเทศบาล พ.ศ 2542 เมื่อวันอังคารที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ 2542 ตามพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงยกฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาล สภาพทั่วไป ลักษณะที่ตั้งเทศบาลตำบลยางตลาดตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกที่ตั้งศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ห่างจากจังหวัด 16 กิโลเมตร มีพื้นที่ 10.5 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ ด้านทิศเหนือ ติดเขต อ.บ.ต. ยางตลาด ด้านทิศตะวันออก ติดเขต อ.บ.ต. ยางตลาด ด้านทิศใต้ ติดเขต อ.บ.ต. หนองอิเฒ่า ด้านทิศตะวันตก ติดเขต อ.บ.ต.ยางตลาด การปกครอง ดูแลปกครองครอบคลุม 9 หมู่บ้าน (10 ชุมชุน) ดังนี้ หมู่บ้าน ชุมชน หมู่ที่ 1 ชุมชนยางตลาด หมู่ที่ 2 ชุมชนขวัญเมือง หมู่ที่ 3 ชุมชนบ้านค้อ หมู่ที่ 4 ชุมชนโคกใหญ่ หมู่ที่ 4 ชุมชนโคกน้อย หมู่ที่ 6 ชุมชนยางน้อย หมู่ที่ 9 ชุมชนอร่ามมงคล หมู่ที่ 10 ชุมชนดงบ่อเหนือ หมู่ที่ 19 ชุมชนดงบ่อใต้ หมู่ที่ 20 ชุมชนดอนปอแดง การคมนาคม การจราจร ถนนสายหลักซึ่งเป็นทางหลวงแผ่นดินไม่มีปัญหาจราจรติดขัด ได้แก่ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 213 ตอนมหาสารคาม-กาฬสินธุ์(ถนนถีนานนท์) - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 209 ตอนขอนแก่น-ยางตลาด - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2156 ตอนแยกทางหลวง อ.ยางตลาด- ต.หัวงัว การประปา ได้รับบริการด้านประปา จากการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดกาฬสินธุ์ ขณะนี้การให้บริการด้านการประปายังไม่ทั่วถึงครัวเรือนทั้งหมด 2,919 ครัวเรือน ได้รับบริการด้านประปา 2,919 ครัวเรือน ประปาที่ผลิตได้ 220 ลูกบาศก์เมตร/วัน ประปาที่ใช้เฉลี่ย 200 ลูกบาศก์เมตร/วัน แหล่งน้ำดิบสำรอง คือ แหล่งน้ำหนองหมาจอก การไฟฟ้า ได้รับบริการกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาฬสินธุ์ ขณะนี้การบริการไฟฟ้ายังไม่ทั่วถึงทุกครัวเรือนใขเขตเทศบาล จากครัวเรือนทั้งหมด 3,300 ครัวเรือน ได้รับบริการกระแสไฟฟ้าอย่างทั่วถึง การสื่อสาร โทรศัพท์ที่ใช้ในสำนักงานเทศบาล มี 4 หมายเลข ชุมสายโทรศัพท์ในเขตพื้นที่ มี 1 แห่ง เพื่อให้บริการโทรศัพท์ส่วนบุคล ที่ทำการไปรษณีโทรเลข 1 แห่ง หอกระจายข่าวตามชุมชนต่างๆ 9 ชุมชน 1 หมู่บ้าน ลักษณะการใช้ที่ดิน - บริเวณที่พักอาศัย 564 ไร่ - บริเวณการพาณิชยกรรม 74 ไร่ - บริเวณอุตสาหกรรม 52 ไร่ - บริเวณสถาบันการศึกษา 195 ไร่ - บริเวณสถาบันศาสนา 619 ไร่ - บริเวณสถานที่ราชการ 699 ไร่ - พื้นที่ทำการเกษตร และพื้นที่ว่างปล่า 4,672 ไร่ สถานประกอบการด้านการบริการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 1 แห่ง ธนาคารกรุงไทย จำนวน 1 แห่ง ธนาคารออมสิน จำนวน 1 แห่ง ธนาคารไทยพาณิชย์ จำนวน 1 แห่ง ธนาคารกสิกรไทย จำนวน 1 แห่ง ข้อมูลถนน ภายในเขตเทศบาลตำบลยางตลาด 1.ถนนลูกรัง จำนวน 19 สาย 2.ถนน คสล. จำนวน 91 สาย 3.ถนนแอสฟัสติกคอนกรีต จำนวน 14 สาย การสาธารณสุข 1. โรงพยาบาลยางตลาด ขนาด 120 เตียง 1 แห่ง 2. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอยางตลาด 1 แห่ง 3. คลินิก 6 แห่ง ศาสนสถาน (วัด) 8 แห่ง สำนักสงฆ์ 2 แห่ง ศาสเจ้า 2 แห่ง การศึกษา ชื่อโรงเรียน สังกัดการศึกษา ระดับการศึกษา ร.ร ยางตลาดฯ สพฐ. ม.ต้น ม.ปลาย ร.รพินิจราษฏร์บำรุง สพฐ. อนุบาล-ป.6 ร.รผดุงราษฎร์วิทยา สพฐ. อนุบาล-ป.6 ศูนย์เด็กโคกค้อ เทศบาลยางตลาด เด็กเล็ก 3-5 ปี ศูนย์เด็กดงบ่อ เทศบาลยางตลาด เด็กเล็ก 3-5 ปี จำนวนประชากรเดือน มีนาคม 2562 ตำบล จำนวน ชาย หญิง รวม หมู่บ้าน หลัง หมู่ 0 1 22 27 49 หมู่ 1 484 353 395 748 หมู่ 2 337 373 422 795 หมู่ 3 420 611 693 1,304 หมู่ 4 723 887 960 1,847 หมู่ 6 252 342 381 723 หมู่ 9 490 417 447 864 หมู่ 10 346 574 547 1,121 หมู่ 19 281 384 421 805 หมู่ 20 317 221 246 467 จำนวนประชากรในเขตเทศบาลตำบลยางตลาด ชาย 4,184 คน หญิง 4,539 คน รวม 8,723 คน จำนวนครัวเรือน 3,651 ครัวเรือน ../add_file/ประวัติความเป็นมา เทศบาลตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับการเปลี่ยนแปลงยกฐานะสุขาภิบาลยางตลาดเป็นเทศบาล พ.ศ 2542 เมื่อวันอังคารที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ 2542 ตามพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงยกฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาล สภาพทั่วไป ลักษณะที่ตั้งเทศบาลตำบลยางตลาดตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกที่ตั้งศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ห่างจากจังหวัด 16 กิโลเมตร มีพื้นที่ 10.5 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ ด้านทิศเหนือ ติดเขต อ.บ.ต. ยางตลาด ด้านทิศตะวันออก ติดเขต อ.บ.ต. ยางตลาด ด้านทิศใต้ ติดเขต อ.บ.ต. หนองอิเฒ่า ด้านทิศตะวันตก ติดเขต อ.บ.ต.ยางตลาด การปกครอง ดูแลปกครองครอบคลุม 9 หมู่บ้าน (10 ชุมชุน) ดังนี้ หมู่บ้าน ชุมชน หมู่ที่ 1 ชุมชนยางตลาด หมู่ที่ 2 ชุมชนขวัญเมือง หมู่ที่ 3 ชุมชนบ้านค้อ หมู่ที่ 4 ชุมชนโคกใหญ่ หมู่ที่ 4 ชุมชนโคกน้อย หมู่ที่ 6 ชุมชนยางน้อย หมู่ที่ 9 ชุมชนอร่ามมงคล หมู่ที่ 10 ชุมชนดงบ่อเหนือ หมู่ที่ 19 ชุมชนดงบ่อใต้ หมู่ที่ 20 ชุมชนดอนปอแดง การคมนาคม การจราจร ถนนสายหลักซึ่งเป็นทางหลวงแผ่นดินไม่มีปัญหาจราจรติดขัด ได้แก่ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 213 ตอนมหาสารคาม-กาฬสินธุ์(ถนนถีนานนท์) - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 209 ตอนขอนแก่น-ยางตลาด - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2156 ตอนแยกทางหลวง อ.ยางตลาด- ต.หัวงัว การประปา ได้รับบริการด้านประปา จากการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดกาฬสินธุ์ ขณะนี้การให้บริการด้านการประปายังไม่ทั่วถึงครัวเรือนทั้งหมด 2,919 ครัวเรือน ได้รับบริการด้านประปา 2,919 ครัวเรือน ประปาที่ผลิตได้ 220 ลูกบาศก์เมตร/วัน ประปาที่ใช้เฉลี่ย 200 ลูกบาศก์เมตร/วัน แหล่งน้ำดิบสำรอง คือ แหล่งน้ำหนองหมาจอก การไฟฟ้า ได้รับบริการกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาฬสินธุ์ ขณะนี้การบริการไฟฟ้ายังไม่ทั่วถึงทุกครัวเรือนใขเขตเทศบาล จากครัวเรือนทั้งหมด 3,300 ครัวเรือน ได้รับบริการกระแสไฟฟ้าอย่างทั่วถึง การสื่อสาร โทรศัพท์ที่ใช้ในสำนักงานเทศบาล มี 4 หมายเลข ชุมสายโทรศัพท์ในเขตพื้นที่ มี 1 แห่ง เพื่อให้บริการโทรศัพท์ส่วนบุคล ที่ทำการไปรษณีโทรเลข 1 แห่ง หอกระจายข่าวตามชุมชนต่างๆ 9 ชุมชน 1 หมู่บ้าน ลักษณะการใช้ที่ดิน - บริเวณที่พักอาศัย 564 ไร่ - บริเวณการพาณิชยกรรม 74 ไร่ - บริเวณอุตสาหกรรม 52 ไร่ - บริเวณสถาบันการศึกษา 195 ไร่ - บริเวณสถาบันศาสนา 619 ไร่ - บริเวณสถานที่ราชการ 699 ไร่ - พื้นที่ทำการเกษตร และพื้นที่ว่างปล่า 4,672 ไร่ สถานประกอบการด้านการบริการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 1 แห่ง ธนาคารกรุงไทย จำนวน 1 แห่ง ธนาคารออมสิน จำนวน 1 แห่ง ธนาคารไทยพาณิชย์ จำนวน 1 แห่ง ธนาคารกสิกรไทย จำนวน 1 แห่ง ข้อมูลถนน ภายในเขตเทศบาลตำบลยางตลาด 1.ถนนลูกรัง จำนวน 19 สาย 2.ถนน คสล. จำนวน 91 สาย 3.ถนนแอสฟัสติกคอนกรีต จำนวน 14 สาย การสาธารณสุข 1. โรงพยาบาลยางตลาด ขนาด 120 เตียง 1 แห่ง 2. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอยางตลาด 1 แห่ง 3. คลินิก 6 แห่ง ศาสนสถาน (วัด) 8 แห่ง สำนักสงฆ์ 2 แห่ง ศาสเจ้า 2 แห่ง การศึกษา ชื่อโรงเรียน สังกัดการศึกษา ระดับการศึกษา ร.ร ยางตลาดฯ สพฐ. ม.ต้น ม.ปลาย ร.รพินิจราษฏร์บำรุง สพฐ. อนุบาล-ป.6 ร.รผดุงราษฎร์วิทยา สพฐ. อนุบาล-ป.6 ศูนย์เด็กโคกค้อ เทศบาลยางตลาด เด็กเล็ก 3-5 ปี ศูนย์เด็กดงบ่อ เทศบาลยางตลาด เด็กเล็ก 3-5 ปี จำนวนประชากรเดือน มีนาคม 2562 ตำบล จำนวน ชาย หญิง รวม หมู่บ้าน หลัง หมู่ 0 1 22 27 49 หมู่ 1 484 353 395 748 หมู่ 2 337 373 422 795 หมู่ 3 420 611 693 1,304 หมู่ 4 723 887 960 1,847 หมู่ 6 252 342 381 723 หมู่ 9 490 417 447 864 หมู่ 10 346 574 547 1,121 หมู่ 19 281 384 421 805 หมู่ 20 317 221 246 467 จำนวนประชากรในเขตเทศบาลตำบลยางตลาด ชาย 4,184 คน หญิง 4,539 คน รวม 8,723 คน จำนวนครัวเรือน 3,651 ครัวเรือน
ชื่อไฟล์ : 4uvevQbThu24903.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : omf7fIjMon102443.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : sgj9IJ9Mon23628.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : Weg75naMon24224.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 8cQpHpeMon25826.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : XeS3N10Mon30006.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : YH5z2pZTue111301.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : aiowmqOTue111949.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : egcNxUYThu111104.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : NsUy6dBThu111328.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : frXC0lWThu111737.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 7OH3wifThu112024.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Uw3OXhbThu112259.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : XrXPXjiThu112521.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Yu9uNnSThu14707.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : ZicKumXThu22501.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : oCo2txRThu24331.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : FTgVhFQThu32636.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : QT8kxNbThu40233.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : v3RKRohFri113234.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : oGJeDuzFri115155.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : mDttV16Tue22732.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : FRpCL7aTue22836.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : aWYcCcuTue23137.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : b1l4zeeTue23315.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 3H67ha1Fri120628.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : oijdccGFri120718.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : wvpZfRLFri120826.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 4NYrRTGTue103751.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : iLT1wirTue105152.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : oJi9dHUTue105415.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : DQVJaucTue105530.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 5oHBrLFThu40320.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : VAptdaKFri93547.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : c42TWEIFri125538.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 1oKw7aeMon14207.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : dr9zASpMon14829.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : eX4DnngMon15119.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Q16EYdcMon15358.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 1ZPnhfjTue95101.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : cHa6hkOWed24921.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Vpv4LoLWed25259.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ubyRuEzFri105449.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : xVOFVZfFri105547.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : dHIc0kEFri113629.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 22JsHDGFri114026.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : สำนักงานเทศบาลตำบลยางตลาด หมู่ที่ 3 อาคารสำนักงานสำนักงานเทศบาลตำบลยางตลาด ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 46120 หมายเลขโทรศัพท์ 043-891-621 Fax 043-891-082 รับแจ้งเหตุตลอด 24 ชั่วโมง 043-891-199 อีเมลล์ : adminl@ytl.go.th file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: สำนักงานเทศบาลตำบลยางตลาด หมู่ที่ 3 อาคารสำนักงานสำนักงานเทศบาลตำบลยางตลาด ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 46120 หมายเลขโทรศัพท์ 043-891-621 Fax 043-891-082 รับแจ้งเหตุตลอด 24 ชั่วโมง 043-891-199 อีเมลล์ : adminl@ytl.go.th ../add_file/สำนักงานเทศบาลตำบลยางตลาด หมู่ที่ 3 อาคารสำนักงานสำนักงานเทศบาลตำบลยางตลาด ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 46120 หมายเลขโทรศัพท์ 043-891-621 Fax 043-891-082 รับแจ้งเหตุตลอด 24 ชั่วโมง 043-891-199 อีเมลล์ : adminl@ytl.go.th
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : VjQ3Ni3Wed104850.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : VqCcy0XThu12122.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : r33m6N2Thu12414.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : rO1CGTaThu41201.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ysUSToxThu41356.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : jXCRRqYThu41653.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : giO4FXSThu41835.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : G7gYtObThu71952.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : In94kEbThu72615.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 3lRD4MfThu73135.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : iW1ZfgBThu80538.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : e6fufxdThu80947.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : gvMFEIAFri90704.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 9hJ2bpKFri105652.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : gMBNSNCFri113754.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : dWueMGvFri10806.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 5bwsZZcFri11206.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 63dxtYLFri11355.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 7qzC5KPFri11548.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : iTPJtnSWed95720.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : FZnmnjTWed104042.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : FuhW1YiWed104201.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : BlgaJeiWed104340.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : BRMhMDqWed104517.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 8SRyyv2Wed111939.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : CsJlsHXWed23951.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : FadSP7HWed30140.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : BxXNdBvWed24043.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : lmbfRjaWed24226.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : S9eeiR3Wed30432.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 1 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 1 ../add_file/1
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : 1 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 1 ../add_file/1
ชื่อไฟล์ : 2 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 2 ../add_file/2
ชื่อไฟล์ : 2 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 2 ../add_file/2
ชื่อไฟล์ : 2 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 2 ../add_file/2
ชื่อไฟล์ : u4nCEIcTue110502.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : qmzJZL5Tue111022.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : t6NUXbKTue111149.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : xekn1hDTue111307.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : bvMi7pAThu95417.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : a9VH9ZuThu95741.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : LNQjzfDThu101111.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 6Kw9y7ZFri31619.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 1 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 1 ../add_file/1
ชื่อไฟล์ : 1 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 1 ../add_file/1
ชื่อไฟล์ : 2 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 2 ../add_file/2
ชื่อไฟล์ : 2 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 2 ../add_file/2
ชื่อไฟล์ : 1 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 1 ../add_file/1
ชื่อไฟล์ : 2 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 2 ../add_file/2
ชื่อไฟล์ : n0E4OMdWed111943.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 1 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 1 ../add_file/1
ชื่อไฟล์ : W2Hcmc0Thu91415.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 3JP2p0IFri95557.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : C2eLxcpTue112015.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 2 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 2 ../add_file/2
ชื่อไฟล์ : 1 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 1 ../add_file/1
ชื่อไฟล์ : 3nSg2g9Tue114749.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : jZiVcbTTue24414.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 58AqqFzMon25414.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 1ZPwuNJMon25523.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : jOCvAQ2Wed100533.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ZABasveMon52406.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : vF8m793Mon52729.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : zc7zkePMon73422.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : FWGc0BMFri94330.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : jiiQTFMFri94936.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : xrWHaeJMon115706.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Mxi6iiXMon120402.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : nhvClTaMon123029.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : rh8t9BLMon124452.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : WLaWNGEMon124814.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : FyqMJioThu103305.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : JRkUUmnFri95408.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 34XSJrjMon34753.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : zsxepbeWed32101.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : zmYoIsCWed40642.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ZwI2JEWFri110849.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : a8GcHQgFri113139.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : pkf1hyUWed32425.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : jVLH1uPWed115128.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : qz4dBveWed115445.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : x5wtemsThu95125.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : O27Fe11Mon95643.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : tmYo5iTMon100038.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : hCyxjURMon100235.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 1wANqUpWed101537.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 3DTocpZFri100922.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : Vpv4LoLFri101254.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : WqJZQLbFri101525.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : jVeRjGkMon31052.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : yA3LSV5Mon31208.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : PgrNhLOThu15013.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ip0nNKZWed105901.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : z2Zccv0Wed112005.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 8FqO81qTue23559.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : t0tQPnSTue23959.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : sMi0eOLTue24508.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : DYvmNeYWed111221.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Wgi8xTMThu44923.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : MvnZx54Thu45042.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : oPmH72JFri95458.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ZqowudIMon120301.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Q9D3iQuTue94023.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : U3mFrE8Tue95241.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : x31hqt2Fri93712.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : JVmxIGOTue31324.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : AhsBgBvThu21305.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : yeV5N2nFri94528.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : oMo4BOLFri105729.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เรื่อง สอบถามตำแหน่งว่าง เรียน นายกเทศมนตรีตำบลยางตลาด/ปลัดเทศบาลตำบลยางตลาด กระผม นายสุทารณ์ ต่วนชะเอม ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ขอสอบถามตำแหน่งว่างเนื่องจากรองปลัดเทศบาลยางตลาดทั้งสองท่านได้สอบผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารในตำแหน่งรองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) ทำให้ตำแหน่งจะว่างลง กระผมจึงใคร่ขออนุญาตเข้าพบกับนายกเทศมนตรีตำบลยางตลาดและปลัดเทศบาลตำบลยางตลาด เพื่อจะขอมาลงในตำแหน่งรองปลัดเทศบาลตำบลยางตลาด (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) กระผมมีประวัติการทำงานดีไม่เคยถูกดำเนินการทางวินัย และมีความพร้อมที่จะทำงานให้กับเทศบาลตำบลยางตลาด จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ขอแสดงความนับถือ นายสุทารณ์ ต่วนชะเอม โทร.081-0040614 e-mail: kengbong@gmail.com file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เรื่อง สอบถามตำแหน่งว่าง เรียน นายกเทศมนตรีตำบลยางตลาด/ปลัดเทศบาลตำบลยางตลาด กระผม นายสุทารณ์ ต่วนชะเอม ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ขอสอบถามตำแหน่งว่างเนื่องจากรองปลัดเทศบาลยางตลาดทั้งสองท่านได้สอบผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารในตำแหน่งรองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) ทำให้ตำแหน่งจะว่างลง กระผมจึงใคร่ขออนุญาตเข้าพบกับนายกเทศมนตรีตำบลยางตลาดและปลัดเทศบาลตำบลยางตลาด เพื่อจะขอมาลงในตำแหน่งรองปลัดเทศบาลตำบลยางตลาด (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) กระผมมีประวัติการทำงานดีไม่เคยถูกดำเนินการทางวินัย และมีความพร้อมที่จะทำงานให้กับเทศบาลตำบลยางตลาด จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ขอแสดงความนับถือ นายสุทารณ์ ต่วนชะเอม โทร.081-0040614 e-mail: kengbong@gmail.com ../add_file/ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เรื่อง สอบถามตำแหน่งว่าง เรียน นายกเทศมนตรีตำบลยางตลาด/ปลัดเทศบาลตำบลยางตลาด กระผม นายสุทารณ์ ต่วนชะเอม ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ขอสอบถามตำแหน่งว่างเนื่องจากรองปลัดเทศบาลยางตลาดทั้งสองท่านได้สอบผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารในตำแหน่งรองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) ทำให้ตำแหน่งจะว่างลง กระผมจึงใคร่ขออนุญาตเข้าพบกับนายกเทศมนตรีตำบลยางตลาดและปลัดเทศบาลตำบลยางตลาด เพื่อจะขอมาลงในตำแหน่งรองปลัดเทศบาลตำบลยางตลาด (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) กระผมมีประวัติการทำงานดีไม่เคยถูกดำเนินการทางวินัย และมีความพร้อมที่จะทำงานให้กับเทศบาลตำบลยางตลาด จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ขอแสดงความนับถือ นายสุทารณ์ ต่วนชะเอม โทร.081-0040614 e-mail: kengbong@gmail.com
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : เนื่องจากถนนภายในหมู่บ้านในส่วนที่ข้าพเจ้าใช้สัญจร ชำรุดมีโคลนตม ทำให้รถติดและไม่สามารถผ่านเข้าออกเป็นปกติได้ (บ้านอร่ามมงคล ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์) ข้าพเจ้าจึงขอความอนุเคราะห์จากท่านให้ช่วยดำเนินการอย่างเร่งด่วน จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เนื่องจากถนนภายในหมู่บ้านในส่วนที่ข้าพเจ้าใช้สัญจร ชำรุดมีโคลนตม ทำให้รถติดและไม่สามารถผ่านเข้าออกเป็นปกติได้ (บ้านอร่ามมงคล ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์) ข้าพเจ้าจึงขอความอนุเคราะห์จากท่านให้ช่วยดำเนินการอย่างเร่งด่วน จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป ../add_file/เนื่องจากถนนภายในหมู่บ้านในส่วนที่ข้าพเจ้าใช้สัญจร ชำรุดมีโคลนตม ทำให้รถติดและไม่สามารถผ่านเข้าออกเป็นปกติได้ (บ้านอร่ามมงคล ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์) ข้าพเจ้าจึงขอความอนุเคราะห์จากท่านให้ช่วยดำเนินการอย่างเร่งด่วน จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 1 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 1 ../add_file/1
ชื่อไฟล์ : 1 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 1 ../add_file/1
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 3 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 3 ../add_file/3
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : เว็บสวยมากๆคะ inwball88 ให้ข้อมูลละเอียดมากเลยคะ พัฒนาต่อไปนะคะ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เว็บสวยมากๆคะ inwball88 ให้ข้อมูลละเอียดมากเลยคะ พัฒนาต่อไปนะคะ ../add_file/เว็บสวยมากๆคะ inwball88 ให้ข้อมูลละเอียดมากเลยคะ พัฒนาต่อไปนะคะ
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : i99.asia เว็บสล็อตออนไลน์ เว็บพนัน เว็บพนันถูกกฎหมาย เว็บสล็อตได้จริง ไฮโลไทย บาคาร่า คาสิโน #i99 #i99asia i99asia i99.asia เว็บสล็อตออนไลน์ เว็บพนัน เว็บพนันถูกกฎหมาย เว็บสล็อตได้จริง ไฮโลไทย บาคาร่า คาสิโน #i99 #i99asia i99asia" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_downloadดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: i99.asia เว็บสล็อตออนไลน์ เว็บพนัน เว็บพนันถูกกฎหมาย เว็บสล็อตได้จริง ไฮโลไทย บาคาร่า คาสิโน #i99 #i99asia i99asia ../add_file/i99.asia เว็บสล็อตออนไลน์ เว็บพนัน เว็บพนันถูกกฎหมาย เว็บสล็อตได้จริง ไฮโลไทย บาคาร่า คาสิโน #i99 #i99asia i99asia
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/