ชื่อเรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลยางตลาด เรื่อง ประกวดราคาเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลยางตลาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ชื่อไฟล์ : oMo4BOLFri105729.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้