ชื่อเรื่อง : คำสั่งเทศบาลตำบลยางตลาดที่ 12/2565 เรื่อง การมอบอำนาจให้ปลัดเทศบาล/รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลยางตลาด

ชื่อไฟล์ : Xmu6YDEMon95522.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้