ชื่อเรื่อง : คำสั่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ 5726/2565 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับคำขอ และเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจออกบัตรประจำตัวคนพิการจังหวัดกาฬสินธุ์

ชื่อไฟล์ : ccuHSNEThu112011.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้