ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างเหมาเครื่องเสียงเวทีกลาง โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง