ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง