ชื่อเรื่อง : ซื้อยางมะตอยสำเร็จ จำนวน 100 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง