ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาซ่อม (รถยนต์ส่วนกลาง) FORD 4 ประตู หมายเลขทะเบียน กข 8344 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง