เทศบาลตำบลยางตลาด call ข้อมูลการติดต่อเทศบาล

เทศบาลตำบล
ยางตลาด
อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักงานเทศบาลตำบลยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ หมายเลขโทรศัพท์ 043-891-621 Fax 043-891-082 รับแจ้งเหตุตลอด 24 ชั่วโมง 043-891-199

บริการข้อมูล
account_box กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายสมัย สุริสาร
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายสมัย สุริสาร
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายธราวุธ ภูถาวร
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นายธราวุธ ภูถาวร
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางสาวกมลวรรณ กึกก้อง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวกมลวรรณ กึกก้อง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายบุญพร้อม กุลชะโมรินทร์
พนักงานขับรถยนต์
นายบุญพร้อม กุลชะโมรินทร์
พนักงานขับรถยนต์
นายศิริชัย ภูคงคา
พนักงานขับรถยนต์
นายศิริชัย ภูคงคา
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวอนันต์ธิตา พันธ์ศักดิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวอนันต์ธิตา พันธ์ศักดิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวพรพิมล เกตุคำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวพรพิมล เกตุคำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายชัยเวศ เกษรรัตน์
นายกเทศมนตรีตำบลยางตลาด
โทร : 094-2940946
นายชัยเวศ เกษรรัตน์
นายกเทศมนตรีตำบลยางตลาด
โทร : 094-2940946
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
เทศบาลตำบลยางตลาด
E-mail
สารบัญอิเล็กทรอนิกส์

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 351