เทศบาลตำบลยางตลาด call ข้อมูลการติดต่อเทศบาล

เทศบาลตำบล
ยางตลาด
อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักงานเทศบาลตำบลยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ หมายเลขโทรศัพท์ 043-891-621 Fax 043-891-082 รับแจ้งเหตุตลอด 24 ชั่วโมง 043-891-199

บริการข้อมูล
account_box กองการศึกษา
นายวีรพล อัศพันธ์
รองปลัดเทศบาล รักษาการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
นายวีรพล อัศพันธ์
รองปลัดเทศบาล รักษาการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางอุไล สีดาวงศ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการศึกษา
นางอุไล สีดาวงศ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการศึกษา
นายนุกูล สรสันต์
นักสันทนาการชำนาญการ
นายนุกูล สรสันต์
นักสันทนาการชำนาญการ
นางวิมลมาลย์ ดวงลี
ครูชำนาญการ
(หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)
นางวิมลมาลย์ ดวงลี
ครูชำนาญการ
(หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)
นางรัญจวน จันทรสมบัติ
ครูชำนาญการ
นางรัญจวน จันทรสมบัติ
ครูชำนาญการ
นางอมรรัตน์ ภูเพ็งใจ
ครูชำนาญการ
นางอมรรัตน์ ภูเพ็งใจ
ครูชำนาญการ
นางสาวชยารัตน์ ดีจันดา
ผช.หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
นางสาวชยารัตน์ ดีจันดา
ผช.หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
นางชิราพร ศรีสมศักดิ์
ผู้ดูแลเด็ก
นางชิราพร ศรีสมศักดิ์
ผู้ดูแลเด็ก
นางอุไรรัตน์ วิเศษชู
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน
นางอุไรรัตน์ วิเศษชู
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน
นางนกแก้ว กองเพชร
ผู้ดูแลเด็ก
นางนกแก้ว กองเพชร
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาววราภรณ์ นิสังกาศ
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาววราภรณ์ นิสังกาศ
ผู้ดูแลเด็ก
นางอุทุมพร ภูเฉลียว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางอุทุมพร ภูเฉลียว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางประภัสสร นวนโสภา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางประภัสสร นวนโสภา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายชัยเวศ เกษรรัตน์
นายกเทศมนตรีตำบลยางตลาด
โทร : 094-2940946
นายชัยเวศ เกษรรัตน์
นายกเทศมนตรีตำบลยางตลาด
โทร : 094-2940946
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
เทศบาลตำบลยางตลาด
E-mail
สารบัญอิเล็กทรอนิกส์

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 367