เทศบาลตำบลยางตลาด call ข้อมูลการติดต่อเทศบาล

เทศบาลตำบล
ยางตลาด
อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
camera_alt ภาพกิจกรรม
ท่านชัยเวศ เกษรรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลยางตลาด มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯออกให้บริการประชาชนขุดลอกร่องระบายน้ำ เพื่อป้องกันร่องระบายน้ำอุดตันและป้องกันน้ำท่วมขังในช่วงฤดุฝน [26 พฤษภาคม 2565]
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณจัดอบรมโครงการประชาสัมพันธ์ดิจิทัลยุคใหม่ให้กับเจ้าหน้าที่เทศบาลฯในการสร้างเพจแต่ละสำนัก/กอง เพื่อลงข้อมูลในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ภารกิจงานของเทศบาลตำบลยางตลาด... [26 พฤษภาคม 2565]
วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เทศบาลตำบลยางตลาดโดยการบริหารงานของ ท่านชัยเวศ เกษรรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลยางตลาดมอบหมายให้ นายแดนไทย โครตยอด รองนายกเทศมนตรี ฯ พร้อมด้วย... [26 พฤษภาคม 2565]
โครงการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน ณ ศุนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกลางโคกค้อ [25 พฤษภาคม 2565]
วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เทศบาลตำบลยางตลาดโดยการบริหารงานของท่านชัยเวศ เกษรรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลยางตลาดจัดประชุมประชาคมเพื่อรับทราบปัญหา และความความต้องการของประชาชน... [23 พฤษภาคม 2565]
วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ท่านชัยเวศ เกษรรัตน์ มอบหมายให้ ผู้อำนวยการ กองสวัสดิการสังคมพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ออกตรวจสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนเพื่อให้การช่วยเหลือตามโครงการคนยางตลาดไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง [20 พฤษภาคม 2565]
วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ท่านชัยเวศ เกษรรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลยางตลาด จัดโครงการรวมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น ประจำ ๒๕๖๕ โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และผู้นำชุมชน... [20 พฤษภาคม 2565]
วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ท่านผู้อำนวยการภรณ์ชนก นิตยล์ภ์นิภาทร ผู้อำนวยการกองการศึกษาพร้อมด้วยเจ้าหน้ากองการศึกษาจัดประชุมเพื่อคัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลยางตลาด ณ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร [19 พฤษภาคม 2565]
ท่านชัยเวศ เกษรรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลยางตลาดนำพาคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาลฯ บวงสรวงศาลปู่เจ้าคัทธนาม ประจำปี ๒๕๖๕... [18 พฤษภาคม 2565]
วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ท่านชัยเวศ เกษรรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลยางตลาด เป็นประธานพิธีบวงสรวงรูปหล่อหลวงพินิจนนทราษฎร์ ณ โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง [12 พฤษภาคม 2565]
1 - 10 (ทั้งหมด 242 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25