เทศบาลตำบลยางตลาด call ข้อมูลการติดต่อเทศบาล

เทศบาลตำบล
ยางตลาด
อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
camera_alt ภาพกิจกรรม
วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ นายชัยเวศ เกษรรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลยางตลาด มอบหมายให้ เจ้าหน้ากองสาธารณสุขออกดายหญ้า ณ บริเวณเกาะกลางถนนถีนานนท์ เพื่อความสะอาดสวยงามแก่ผู้สัญจรไปมา [6 มิถุนายน 2566]
ประชุมสภาเทศบาลตำบลยางตลาด สมัย สามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี๒๕๖๖ วันอังคารที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลยางตลาด [6 มิถุนายน 2566]
วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ นายชัยเวศ เกษรรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลยางตลาด มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจสอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกลางโคกค้อ เพื่อดูแลความปลอดภัยให้กับเด็กนักเรียนและคณะครู [6 มิถุนายน 2566]
วันเสาร์ที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๖ นายชัยเวศ เกษรรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลยางตลาด พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัด หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ นางเจ้าฯ... [3 มิถุนายน 2566]
วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ นายชัยเวศ เกษรรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลยางตลาดมอบหมายภารกิจช่วงบ่ายให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ โดยการกำกับดูแลของ นายสมัย สุริสาร ผอ.กองสาธารณสุขฯขุดร่องระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาห้องน้ำ... [2 มิถุนายน 2566]
วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ นายชัยเวศ เกษรรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลยางตลาด มอบหมายให้ นายแดนไทย โคตรยอด รองนายกเทศมนตรีตำบลยางตลาด ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ณ ห้องประชุมอำเภอยางตลาด [1 มิถุนายน 2566]
วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ นายชัยเวศ เกษรรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลยางตลาดมอบหมายภารกิจช่วงบ่ายให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขออกตัดตกแต่งพุ่มไม้และตัดหญ้าบริเวณเกาะกลางถนนถีนานนท์... [1 มิถุนายน 2566]
เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลยางตลาด โดยการบริหารงานของนายชัยเวศ เกษรรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลยางตลาด พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี ๒๕๖๖... [30 พฤษภาคม 2566]
วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลยางตลาด โดยการบริหารงานของ นายชัยเวศ เกษรรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลยางตลาด มอบหมายภารกิจช่วงบ่ายให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขโดยการกำกับดูแลของนายสมัย ... [25 พฤษภาคม 2566]
วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ กองการศึกษา เทศบาลตำบลยางตลาด โดยการกำกับดูแลของ นางภรณ์ชนก นิตยลัภย์นิภาทร ผอ.กองการศึกษา พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กองการศึกษา ร่วมกับ... [25 พฤษภาคม 2566]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 1 - 10 (ทั้งหมด 499 รายการ)