เทศบาลตำบลยางตลาด call ข้อมูลการติดต่อเทศบาล

เทศบาลตำบล
ยางตลาด
อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักงานเทศบาลตำบลยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ หมายเลขโทรศัพท์ 043-891-621 Fax 043-891-082 รับแจ้งเหตุตลอด 24 ชั่วโมง 043-891-199

บริการข้อมูล
account_box สมาชิกสภา เขต 1
นายอัมรินทร์ แฝงจันดา
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 089-4210523
นายอัมรินทร์ แฝงจันดา
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 089-4210523
นายนิยม วีระจันทร์
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 098-1280898
นายนิยม วีระจันทร์
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 098-1280898
นายศราวุธ ศีลพันธ์
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 081-2958023
นายศราวุธ ศีลพันธ์
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 081-2958023
นางสาวดวงใจ จันทริมา
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 084-95426146
นางสาวดวงใจ จันทริมา
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 084-95426146
นายวัชรพงษ์ นาสมตึก
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 089-4196334
นายวัชรพงษ์ นาสมตึก
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 089-4196334
นายพงศ์วริศ ทองเสน
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 063-4109318
นายพงศ์วริศ ทองเสน
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 063-4109318
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายชัยเวศ เกษรรัตน์
นายกเทศมนตรีตำบลยางตลาด
โทร : 094-2940946
นายชัยเวศ เกษรรัตน์
นายกเทศมนตรีตำบลยางตลาด
โทร : 094-2940946
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
เทศบาลตำบลยางตลาด
E-mail
สารบัญอิเล็กทรอนิกส์

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 405