เทศบาลตำบลยางตลาด call ข้อมูลการติดต่อเทศบาล

เทศบาลตำบล
ยางตลาด
อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ ท่านชัยเวศ เกษรรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลยางตลาดมอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคมฯ ออกตรวจสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนกลุ่มเปราะบางเพื่อการขอรับเงินช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ผู้โพส : admin